Lan tỏa sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2017

Gắn phong trào với xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ Tư, 11/10/2017, 07:21 [GMT+7]
.
.

Tin liên quan

Trong giai đoạn 2015-2017 phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (gọi tắt SXKD giỏi) trên toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Thông qua phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều hộ có mức thu nhập từ vài trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm… Nhân dịp Hội nghị biểu dương hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015-2017, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Thành Long, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh về những kết quả đã đạt được và hướng đi trong thời gian tới của phong trào.

22
Đồng chí Vũ Thành Long, Chủ tịch HND tỉnh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh.

-  Thưa đồng chí, giai đoạn 2015-2017, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật gì?

+ Triển khai phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2015-2017 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp Hội và hưởng ứng sôi nổi của hội viên nông dân đã giúp phong trào này tiếp tục phát triển sâu rộng. Phong trào đã tác động mạnh mẽ tới chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp có giá trị kinh tế cao (các sản phẩm OCOP), tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhiều hội viên nông dân.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hộ đạt mức thu nhập từ vài trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng/hộ/năm . Cụ thể năm 2015, cả tỉnh có 3.762 hộ đạt mức thu nhập từ 450 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/hộ/năm. Đến năm 2016, có 4.262 hộ đạt mức thu nhập này (tăng 500 hộ so với năm 2015). Thông qua các mô hình SXKD giỏi đã cổ vũ các hộ nông dân tăng gia lao động sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản.

Không những thế thông qua nhiều hoạt động trợ giúp nông dân như: Tiếp cận các nguồn vốn, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, các cấp Hội đã trực tiếp hướng dẫn thành lập, phát triển nhiều mô hình HTX, THT, CLB liên kết. Tiêu biểu như từ 2015 đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn, vận động thành lập được 42 CLB, 53 THT, 46 HTX. Thực tế, các mô hình đã tích cực giúp đỡ, trợ giúp kỹ thuật, cây, con giống cho những hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng các quỹ hỗ trợ tại các cơ sở, giúp đỡ nhiều hội viên nông dân cùng phát triển kinh tế.

- Ngoài việc thúc đẩy các hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2015-2017 còn góp phần xây dựng NTM rất tích cực. Đồng chí đánh giá thế nào về sự đóng góp này?

+ Đúng vậy, các hộ nông dân SXKD giỏi ngoài việc tích cực sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình, họ còn là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp phong trào thi đua xây dựng NTM; tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiêu biểu giai đoạn 2015-2017, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiến trên 500.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, công trình phúc lợi công cộng; đóng góp 3,8 tỷ đồng; hơn 200.000 ngày công lao động, sửa chữa và xây mới trên 700 km đường liên thôn, trên 900 km kênh mương. Ngoài ra, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động hơn 100 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; 215 hầm biogas, các mô hình xử lý rác thải hữu cơ, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; xây dựng 309 chi Hội nông dân “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”.

Phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc vận động hội viên nông dân tương trợ đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, Chương trình 135 của tỉnh. Qua 3 năm, các cấp Hội đã tổ chức 45 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho gần 3.800 hộ là hội viên nghèo, hộ khó khăn. HND tỉnh còn triển khai lồng ghép xây dựng 14 mô hình dự án giảm nghèo tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ với hơn 290 hộ tham gia. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 14 mô hình hơn 1,9 tỷ đồng với 245.000 cây giống, 425 con giống các loại.

Ngoài ra, tổ chức 320 lớp dạy nghề cho trên 11.000 lao động nông thôn. Kết quả đến nay đã có gần 7.000 người tham gia các lớp học nghề có việc làm thu nhập ổn định. Các hộ SXKD giỏi đã hỗ trợ 2,3 tỷ đồng cây và con giống cho các hộ nghèo tham gia phát triển sản xuất. Trong vòng 3 năm hỗ trợ hơn 1.100 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững. Đặc biệt thời gian gần đây, các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng xây dựng “Xã NTM kiểu mẫu”, “Hộ gia đình NTM kiểu mẫu”, “Vườn mẫu NTM”, “Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu” tại các cơ sở Hội…

22
Thông qua phong trào SXKD giỏi, nhiều dự án, mô hình kinh tế đã được HND các cấp hỗ trợ vốn, giống phát triển sản xuất. Trong ảnh: HND tỉnh hỗ trợ lợn giống cho xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ. (Ảnh do HND tỉnh cung cấp)

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi là mục tiêu quan trọng mà HND tỉnh đặt ra trong giai đoạn tới, vậy Hội sẽ thực hiện mục tiêu đó như thế nào?

+ HND các cấp sẽ tiếp tục phát triển phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng khắp trong toàn tỉnh. Gắn phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi với phong trào xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tham gia có hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chương trình giảm nghèo, góp phần thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng NTM của tỉnh vào năm 2020. Hằng năm 100% cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào, đăng ký, bình xét thi đua; có trên 65% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có từ 70% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.

Đến năm 2020, tỷ lệ bình quân hộ SXKD giỏi cấp trung ương đạt 5%, cấp tỉnh đạt 10%, cấp huyện đạt 25% và cấp cơ sở đạt 60%; HND cấp xã chủ động hướng dẫn, tổ chức cho nông dân xây dựng được ít nhất một mô hình kinh tế tập thể hoặc mô hình liên kết sản xuất hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, 100% HND cấp huyện, 80% HND cấp xã tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất có hiệu quả. Hàng năm, tập huấn và phối hợp tập huấn cho trên 30% hội viên nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, thời gian tới các cấp Hội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp: Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng để hội viên nông dân hiểu rõ về nội dung phong trào, tiêu chí hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia đăng ký và phấn đấu để đạt tiêu chuẩn hộ nông dân SXKD giỏi; tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào từng bước phát triển từ lượng sang chất; thực hiện việc giao chỉ tiêu thi đua hằng năm gắn với việc tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; vận động các hộ SXKD giỏi mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại…

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân SXKD, tổ chức tốt các hoạt động tạo vốn vay, tiếp cận khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, các CLB ngành nghề, THT, HTX trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai sâu rộng các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Phạm Tăng (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.