"3 đồng hành, 5 hỗ trợ" ở Hải Hà

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:00 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Hải Hà đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các giải pháp "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" doanh nghiệp đã được huyện triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Tin liên quan

Định kỳ hàng quý, huyện Hải Hà đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp (Ảnh do huyện Hải Hà cung cấp)
Định kỳ hằng quý, huyện Hải Hà đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp. (Ảnh do huyện Hải Hà cung cấp)

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Hải Hà đã ban hành các kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp… Bên cạnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, huyện yêu cầu người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về những chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, huyện đã phối hợp với các đơn vị phát hành các ấn phẩm quảng bá về địa phương, như: Hải Hà - Lợi thế và cơ hội đầu tư; giới thiệu về du lịch Hải Hà; dự án kêu gọi đầu tư vào khu du lịch xã đảo Cái Chiên; một số văn bản quy định chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư. Qua đó, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp, khai thác các thế mạnh của địa phương.

Các giải pháp trong "3 đồng hành" cùng doanh nghiệp: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế pháp luật, đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại.

"5 hỗ trợ" doanh nghiệp, gồm: Hỗ trợ Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp, Hải Hà đã xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử để trực tiếp trả lời kiến nghị và hướng dẫn giải quyết các thủ tục liên quan. Đồng thời, duy trì đường dây điện thoại nóng của các lãnh đạo cấp huyện, xã, các phòng, ban chuyên môn. Định kỳ hàng quý, huyện đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn cũng như các buổi làm việc chuyên đề để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đưa ra biện pháp giải quyết triệt để.

Trong đó, công tác nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp đã được chú trọng thông qua việc giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi đối thoại. Tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp đều được địa phương trả lời cụ thể bằng văn bản (có thời hạn cụ thể) và công khai quá trình xử lý, các văn bản trả lời trên cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp biết, theo dõi và đánh giá.

Nhằm tạo cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, huyện đã hoàn thành việc kiện toàn lại Hiệp hội doanh nghiệp Hải Hà để chuyển tải được những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc đến với lãnh đạo địa phương, các đơn vị và tỉnh. 

Với các giải pháp tích cực triển khai 3 đồng hành 5 hỗ trợ của Hải Hà đã góp phần quan trọng ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Trong ảnh: Sản xuất sợi Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà)
Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà.

Trong nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp thì Hải Hà đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả đã được Hải Hà đặc biệt quan tâm.

Điều này được khẳng định qua việc thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chuẩn hoá, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đến nay, huyện đã đưa 337 TTHC thuộc 16 lĩnh vực vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện, trong đó có 277 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện (đạt 100%); thực hiện mục tiêu giảm 50% thời gian giải quyết TTHC tại Trung tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 219/277 TTHC, chiếm gần 80%. Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hạn và trước hạn trong những tháng đầu năm nay đạt 99,97%. Phấn đấu hết năm 2017, huyện sẽ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ 100% TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện và liên thông tới 16 xã, thị trấn. Đồng thời, đạt tỷ lệ tối thiểu 75% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở cấp độ 3; đến hết năm 2020, đạt tỷ lệ 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo tối thiểu 30% hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nộp trực tuyến qua mạng.

Cùng với đó, năm 2017, Hải Hà thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tiếp xúc, làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, huyện đã lấy ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của chính quyền địa phương. Từ đó, huyện sẽ có những điều chỉnh trong hành động cho phù hợp.

Với các giải pháp tích cực của huyện Hải Hà trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đến nay, toàn huyện đã có 175 doanh nghiệp, HTX đăng ký sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện với tổng số vốn đăng ký trên 15.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động. Các doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.