UBND TỈNH

Lấy ý kiến doanh nghiệp về Đề án nâng cấp KCN Cái Lân

Thứ Bảy, 16/09/2017, 12:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/9, tại TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Cái Lân về Đề án "Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh". Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp.

KCN Cái Lân là KCN trọng điểm của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Giai đoạn 1 của KCN có 32 dự án, với 78ha; giai đoạn mở rộng có 29 dự án, với 227ha. Tỷ lệ lấp đầy của cả hai giai đoạn là 100%. Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đang là đơn vị thực hiện xây dựng, quản lý, duy tu, bảo dưỡng và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn bộ KCN Cái Lân. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, hiện nay hạ tầng KCN Cái Lân chưa đủ sức hấp dẫn, thiếu sự đồng bộ và tầm vóc của KCN hiện đại.

Với mục tiêu hoàn thiện KCN Cái Lân trở thành KCN kiểu mẫu của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thuê tư vấn khảo sát, đánh giá toàn diện về hiện trạng kỹ thuật, bộ máy quản lý, vận hành KCN Cái Lân và lập Đề án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Đơn vị tư vấn trình bày Đề án nâng cấp KCN Cái Lân
Đơn vị tư vấn trình bày Đề án.

Tại cuộc họp đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung Đề án. Theo đó sẽ đầu tư lại hệ thống thoát nước thải, tu bổ chỉnh trang đường vỉa hè và trồng cây xanh theo mô hình đơn giản với mật độ trên 10%; nâng cấp các đường ống nước sạch, nước PCCC với công suất trên 5.500m3/ngày. Đồng thời, đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 với quy mô khoảng 6.000m3/ngày, nâng tổng công suất xử lý nước thải cho KCN lên khoảng 8.000m3/ngày; đầu tư hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp; xây dựng lại tường rào, cổng KCN đảm bảo hiện đại, an toàn hơn. Tổng đầu tư các hạng mục khoảng 374 tỷ đồng; trong đó tỉnh hỗ trợ khoảng 40 tỷ đồng, còn lại do doanh nghiệp kêu gọi, huy động.

Hệ thống xử lý nước thải trong KCN Cái Lân
Hệ thống thoát nước thải trong KCN Cái Lân sẽ được đầu tư lại.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Đức Long phát biểu, nhấn mạnh: Việc nâng cấp KCN Cái Lân với hạ tầng đồng bộ, hiện đại là chủ trương cần thiết phải thực hiện, nhằm xây dựng KCN Cái Lân thành KCN kiểu mẫu của tỉnh. Đây là trách nhiệm chung của tỉnh, chính quyền cũng như của doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị các doanh nghiệp thứ cấp đang hoạt động trong KCN ủng hộ và tiếp tục tham gia ý kiến vào Đề án; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện Đề án, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trên tinh thần công khai, minh bạch, hài hòa và đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng chủ trương.

Thu Trang

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.