Chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2017)

Ấn tượng Móng Cái

Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:50 [GMT+7]
.
.

Đến Móng Cái trong những ngày tháng 8 lịch sử này, chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với nhiều khó khăn thách thức, thành phố Móng Cái đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 10 nhóm giải pháp và vận dụng sáng tạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Kinh tế - xã hội Móng Cái có nhiều kết quả khởi sắc, tích cực, tạo nên một bức tranh nhiều gam màu tươi sáng về mảnh đất biên cương đang đổi mới từng ngày, đi lên với những bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.

Trong những tháng đầu năm 2017, thành phố đã đạt được nhiều kết quả: Thu nội địa (trong cân đối) tăng 2,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 4,2%, tổng khách du lịch đến Móng Cái tăng 14,4%, giá trị sản lượng công nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2,918 tỷ USD. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến tháng 7-2017, các xã đạt trung bình 12/20 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí), 37/53 chỉ tiêu (tăng 5 chỉ tiêu); tổng kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu của 9 xã là 3,517 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại biên giới được tăng cường, có hiệu quả thiết thực, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Những kết quả tích cực đó tạo tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.