Quảng Ninh: Cấp địa phương phải hoàn thiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở TTCN gây ô nhiễm trước 30/9/2017

Thứ Sáu, 11/08/2017, 21:22 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 10/8/2017, về việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể danh sách các cơ sở thuộc diện di dời đã được thống kê trên địa bàn, phân nhóm đối tượng di dời gồm: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp quy hoạch để tính toán thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời và giải pháp thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

Các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ di dời từ nguồn ngân sách của địa phương đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời thực hiện đúng theo kế hoạch di dời đã đề ra; thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp công bố công khai quy hoạch chi tiết của các cụm công nghiệp và các chính sách có liên quan trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết thực hiện nhanh tiến độ di dời.

Tỉnh ưu tiên nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp đã được thành lập phục vụ việc di dời.

Hồng Nhung

 

.
.
.
.
.
.
.
.