Hưởng lợi từ các chính sách

Thứ Sáu, 18/08/2017, 05:20 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, nhiều địa phương, doanh nghiệp, hộ sản xuất đã được hỗ trợ để thực hiện các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, từ đó tạo nên động lực để đẩy mạnh sản xuất.

HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ được tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng và 30% kinh phí xây dựng nhà xưởng. Trong ảnh: Công nhân của HTX đóng gói tinh bột nghệ.
HTX Nông dược xanh Tinh Hoa, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ được tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng và 30% kinh phí xây dựng nhà xưởng. Trong ảnh: Công nhân của HTX đóng gói tinh bột nghệ.
Sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh đã nhận được hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị chế biến của tỉnh. Trong ảnh: Công nhân Công ty chế biến sản phẩm ruốc hàu, ruốc cơ trai.
Sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh đã nhận được hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị chế biến của tỉnh. Trong ảnh: Công nhân Công ty chế biến sản phẩm ruốc hàu, ruốc cơ trai.
Công ty CP Đầu tư Song Hành, xã Tiền An, TX Quảng Yên được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hệ thống nhà lưới sản xuất rau an toàn.
Công ty CP Đầu tư Song Hành, xã Tiền An, TX Quảng Yên được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hệ thống nhà lưới sản xuất rau an toàn.
Tuyến đường giao thông vào khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung của Tập đoàn Việt - Úc dài 2,1km, rộng 6m, trị giá gần 3 tỷ đồng được đầu tư từ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Tuyến đường giao thông vào khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung của Tập đoàn Việt - Úc dài 2,1km, rộng 6m, trị giá gần 3 tỷ đồng được đầu tư từ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Gia đình anh Đinh Văn Sáng, thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, đã được tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng để phát triển cây thanh long từ nguồn vốn chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
Gia đình anh Đinh Văn Sáng, thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, đã được tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng để phát triển cây thanh long từ nguồn vốn chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
Khu chăn nuôi tập trung thôn Quảng Mản, xã Bình Khê, TX Đông Triều, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%.
Khu chăn nuôi tập trung thôn Quảng Mản, xã Bình Khê, TX Đông Triều, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.