Cục Hải quan Quảng Ninh

Các giải pháp để cán đích 10.000 tỷ đồng thu NSNN năm 2017

Thứ Năm, 31/08/2017, 13:41 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Bùi Văn Khắng, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

Năm 2017, Hải quan cả nước nói chung, Hải quan Quảng Ninh nói riêng gặp không ít khó khăn thách thức, tác động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành. Song cán bộ, công chức Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp kinh tế - xã hội đất nước, địa phương phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.  

- Xin đồng chí cho biết về những thuận lợi và khó khăn của Hải quan Quảng Ninh trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017?

+ Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5.400 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 8.800 tỷ đồng, UBND tỉnh chỉ đạo thu NSNN 10.000 tỷ đồng; chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 3-5%...

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hoá.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hoá.

Hải quan tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Năm 2017, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan với sự chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo: Nghị quyết số 01/NQ-CP “Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP “Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 2693/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách hành chính ngành Hải quan năm 2017, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP... đã tạo thuận lợi rất nhiều cho ngành Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017”.

Đặc biệt, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” và nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... đã thực sự đi vào đời sống, mang lại kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây (6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 9,5%). Kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hoá tăng (7 tháng đầu năm tăng 16,23% so với cùng kỳ 2016) do các mặt hàng có kim ngạch lớn tăng (xăng dầu, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật, máy móc thiết bị dự án nhập khẩu; than xuất khẩu...).

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hải quan Quảng Ninh năm 2017 gặp khó khăn do nguồn thu thuế từ than xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh. Trong năm 2017, tuy phát sinh thêm một số nguồn thu khác từ than và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, song không ổn định do các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu là doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp thương mại.

Chưa kể hoạt động thương mại qua khu vực biên giới đường bộ Quảng Ninh không ổn định và có xu hướng giảm do chính sách biên mậu phía Trung Quốc liên tục thay đổi. Cùng với đó, phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn tuyến cửa khẩu và dọc biên giới, hạn chế hàng xuất khẩu theo 2 loại hình tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan từ Việt Nam sang, nên doanh nghiệp Việt Nam chỉ tiếp tục thực hiện được các hợp đồng đã ký kết, không ký thêm được các hợp đồng mới với đối tác nước ngoài để chờ các quy định mới của Chính phủ... Vì thế, nửa đầu năm 2017, kim ngạch hàng xuất khẩu giảm 37,43% so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 3.024,75 triệu USD). Điều này tác động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Hải quan Quảng Ninh.

- Trước những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung triển khai những giải pháp gì và kết quả bước đầu đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

+ Cục Hải quan tỉnh luôn bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của tỉnh; trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 199/CTr-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết số 06-NQ/TU; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND... Đồng thời, chủ động đổi mới, sáng tạo và sâu sát tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các lĩnh vực công tác trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Điểm nhấn trong hoạt động của Hải quan Quảng Ninh năm 2017 là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hoá theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP “Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”.

Hiện trên địa bàn tỉnh, 100% tờ khai đã được thực hiện thông quan điện tử, thu thuế điện tử đạt tốp đầu toàn ngành với tỷ lệ 97,5%. Thời gian thông quan/giải phóng hàng XNK nhanh hơn so với chỉ tiêu ngành Hải quan đề ra (hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút/39 giờ; hàng nhập khẩu là 39 giờ 50 phút/41 giờ). Thời gian thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành cũng giảm rõ rệt (năm 2016: 308 giờ, năm 2015: 339 giờ). Song song với đó, Hải quan Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm nay, các đoàn công tác của Hải quan đã chủ động đến tận trụ sở, làm việc trực tiếp với 42 doanh nghiệp có hoạt động XNK trên địa bàn để ghi nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tổ chức 6 buổi tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp bằng hình thức đối thoại trực tiếp; 1 hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục và 7 hội nghị đối thoại cấp chi cục; ghi nhận và giải đáp 430 lượt vướng mắc của doanh nghiệp. Đặc biệt, Hải quan Quảng Ninh chủ động triển khai sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Cục Hải quan tỉnh đối với 7 chi cục hải quan cửa khẩu (CDCI) năm 2017 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro... được tập trung thực hiện quyết liệt, đã đem lại những hiệu quả ngay từ đầu năm. Đến ngày 15-8-2017, Cục Hải quan tỉnh đã bắt giữ 230 vụ buôn lậu, trị giá hàng hoá vi phạm trên 8,9 tỷ đồng (đạt 79,3% số vụ, 81,4% trị giá so với chỉ tiêu năm 2017).

Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh đã dành nhiều thời gian nắm tình hình, kiểm tra thực tế tại cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ hải quan; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho công chức hải quan... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực thi công vụ.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đến 15-8-2017, Hải quan Quảng Ninh đã thu NSNN được 6.011,716 tỷ đồng; đạt 111,33% dự toán Bộ Tài chính giao, 68,31% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, 60% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Để cán đích 10.000 tỷ đồng thu NSNN năm 2017 tỉnh giao, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu năm 2017 đề ra, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đơn vị sẽ tập trung vào thực hiện những nội dung trọng tâm, cơ bản gì, thưa đồng chí?

+ Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, Hải quan Quảng Ninh tập trung triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 đạt 10.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma tuý qua biên giới; tăng cường công tác quản lý, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm các hoạt động kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý nội ngành.

Nhằm thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ nêu trên, Hải quan tỉnh đã xây dựng, đồng thời đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp: Tổ chức gặp mặt, vận động, tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục tại các cửa khẩu của Quảng Ninh; gặp gỡ, làm việc với chủ dự án lớn để hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để tăng lượng xăng dầu nhập khẩu về Quảng Ninh; tiếp tục rà soát các nguồn thu tiềm năng để kịp thời triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu có hiệu quả; quyết tâm đôn đốc thu hồi nợ đạt kết quả cao nhất, hạn chế mức thấp nhất phát sinh nợ mới; tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu qua giá tính thuế, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ hàng hoá ngay tại khâu thông quan; thực hiện tốt công tác thu thập thông tin và quản lý rủi ro, áp dụng tiêu chí phân tích doanh nghiệp và hàng hoá trọng điểm; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành; tăng cường công tác chống buôn lậu; tăng cường các biện pháp kiểm tra tại hiện trường việc thực hiện quy trình nghiệp vụ của CB,CC; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân thực hiện không đúng quy định gây thất thu thuế hoặc gây phiền hà, tiêu cực...

Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, công chức, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN 10.000 tỷ đồng do UBND tỉnh giao.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!.

Tuấn Hương - Xuân Hương

.
.
.
.
.
.
.
.