Ban chỉ đạo điều hành ngân sách tỉnh họp trực tuyến

Thứ Hai, 17/07/2017, 14:54 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/7, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh đã họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các địa phương về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp trọng tâm công tác thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đạt 18.102 tỷ đồng, bằng 57% dự toán giao, bằng 91% cùng kỳ năm 2016, bằng 48% dự toán phấn đấu. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện đạt trên 4.660 tỷ đồng, bằng 86% dự toán, bằng 63% cùng kỳ. Thu nội địa thực hiện đạt 13.373 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ và lần đầu tiên chiếm 74% tổng thu NSNN. Riêng thu ngân sách cấp huyện mới thu dưới 50% dự toán thu tỉnh giao từ đầu năm. Công tác kiểm soát chi được tăng cường, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ quy định. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.732 tỷ đồng. Tổng chi cho an sinh xã hội thực hiện 6 tháng năm 2017 là 628.135 triệu đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan đạt được thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng thu NSNN…

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mặc dù còn khó khăn nhưng vẫn có bước tăng trưởng. Quảng Ninh vẫn đảm bảo 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế và tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc trong thu ngân sách nhà nước. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn được Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá cao trong thu chi ngân sách. Đạt được kết quả trên, phải khẳng định sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn, các ngành, các cấp đã bám theo chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách  (HĐND tỉnh) đề xuất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu-chi ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, nhìn vào kết quả hực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng qua, chúng ta thấy còn một số vấn đề cần khắc phục như: Kết quả thu ngân sách nhất là khu vực ngoài quốc doanh chưa thực sự tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với sự đầu tư của cả khu vực nhà nước và tư nhân. Giải pháp thu hồi nợ thuế chưa thực sự hiệu quả, một số khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài nhiều năm như thuế giá trị gia tăng, tiền thu đất, tiền phạt, trong đó nợ thuế khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn chiếm tỷ trọng lớn. Riêng về chi ngân sách, tỉnh đã có cuộc họp chuyên sâu về lĩnh vực này để có những giải pháp tăng cường quản lý và tháo gỡ vướng mắc.

Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tổng thu NSNN trên địa bàn đạt trên 39.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa phấn đấu đạt 29.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 10.000 tỷ đồng như Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 5 đã đặt ra,  đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ này, đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện. Ngành Hải quan cần tiếp tục khai thác thêm các nguồn thu mới; tăng cường các cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, kiểm tra sau thông quan để phát hiện vi phạm, truy thu nộp NSNN; triển khai các biện pháp chống thất thu qua giá, số lượng, mã số, xuất xứ hàng hoá. Đồng thời, ngành Hải quan tham mưu cho UBND tỉnh để có biện pháp thu hút các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Tiêu báo cáo tình hình thu - chi ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Tiêu báo cáo tình hình thu - chi ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Đối với thu nội địa, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục thuế có trách nhiệm cùng các địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án thu thuế cụ thể.  Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn thuế GTGT, tăng cường kiểm tra đột xuất việc sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để xử phạt nghiêm tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn. Ngành Tài nguyên&Môi trường tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, thuê đất. Chủ động rà soát tổng thể các hợp đồng thuê đất, thời hạn các hợp đồng thực hiện các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định.

Các cấp ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nhất là ngành Than để đảm bảo tăng trưởng trong sản xuất và tiêu thụ. Tỉnh sẽ có cơ chế khen thưởng cao đối với các ngành, các địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Về chi ngân sách, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo tỷ lệ chi đầu tư trên 55%, dành nguồn lực đầu các công trình trọng điểm…

Lê Hải

.
.
.
.
.
.
.
.