TP Móng Cái: Nâng cao nhận thức về ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến

Thứ Sáu, 19/05/2017, 19:19 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/5, tại TP Móng Cái, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với TP Móng Cái tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến và sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, tập huấn
Quang cảnh buổi tuyên truyền, tập huấn.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, BQL Điều hành xây dựng dự án chính quyền điện tử tỉnh giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số. Đồng thời hướng dẫn cách thức tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thông qua tài khoản thuộc hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử; cách thức thông báo cho người dân, tổ chức nếu hồ sơ chưa hợp lệ; cách thức xử lý và phê duyệt dịch vụ công trực tiếp trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử; cách thức chuyển trực tiếp kết quả giải quyết cho công dân, tổ chức và Trung tâm Hành chính công thông qua Cổng điện tử http://dichvucong.quangninh.gov.vn; triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử và thuế điện tử; các chức năng của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản.

Dịch vụ công trực tuyến có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử; hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế; thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành đúng luật thuế; công khai, minh bạch trong quá trình nộp thuế.

Được biết, đến nay TP Móng Cái đã đưa vào vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 188 thủ tục hành chính của 12 lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công và 35 thủ tịch hành chính thuộc 7 lĩnh vực giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 17 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.