Rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 19/05/2017, 09:28 [GMT+7]
.
.

Ngày 18-5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3497/UBND-QH1 về việc rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp, báo cáo, đề xuất của UBND các địa phương, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và có báo cáo tổng hợp gửi về UBND tỉnh trước ngày 30-5-2017. Trong đó bổ sung thêm bảng danh mục các dự án đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện dự án; gia hạn thời gian lập quy hoạch…

Công văn nêu rõ, trước khi Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo về kết quả rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2010 đến nay, UBND tỉnh không xem xét các đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện dự án, gia hạn thời gian lập quy hoạch.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.