Khai thác dầu đạt 8,69 triệu tấn trong 4 tháng

Thứ Bảy, 20/05/2017, 11:38 [GMT+7]
.
.

Sản lượng khai thác dầu 4 tháng của PVN vượt 6,2% so với kế hoạch Chính phủ giao, bằng 36,5% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) mới công bố thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng năm 2017, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 4 và 4 tháng năm 2017.

Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 8,69 triệu tấn, vượt 6,2% so với kế hoạch 4 tháng Chính phủ giao và bằng 36,5% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 4 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 10,7% kế hoạch tháng.

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 4 và 4 tháng năm 2017.
PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 4 và 4 tháng năm 2017.

Sản lượng khai thác khí tháng 4 đạt 0,90 tỷ m3, vượt 5,0% so với kế hoạch tháng. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng khai thác đạt 3,44 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch 4 tháng và bằng 35,8% kế hoạch năm.

Đối với lĩnh vực sản xuất điện của PVN trong tháng 4 đạt 1,84 tỷ kWh, đưa sản lượng điện 4 tháng qua đạt 7,29 tỷ kWh, bằng 36,3% kế hoạch năm; Sản xuất đạm tháng 4 đạt cũng 150.000 tấn, tính chung 4 tháng đạt 608.000 tấn, vượt 11,2% kế hoạch 4 tháng và bằng 40% kế hoạch năm; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 4 đạt 548,3 nghìn tấn, tính chung 4 tháng đạt 2,25 triệu tấn, bằng 33,1% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 4 tháng đạt 160.800 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch 4 tháng và bằng 37% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 4 tháng đạt 26.300 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4 tháng đạt 5.800 tỷ đồng, vượt 11,0% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm./.

Theo Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

.
.
.
.
.
.
.
.