Hải Hà: Tập huấn triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

Thứ Sáu, 19/05/2017, 19:13 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/5, huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Tham dự có gần 250 cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh (IPA) đã giới thiệu về những nét mới trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng đến năm 2020; hướng dẫn nhiệm vụ của các sở, ban, ngành địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh (theo cách tiếp cận của ngân hàng thế giới); nhiệm vụ của sở ngành, địa phương về nâng cao năng lực cạnh tranh (theo cách tiếp cận của diễn đàn kinh tế thế giới); nâng cao năng lực cạnh tranh đổi mới sáng tạo và thực hiện chính phủ điện tử (theo cách tiếp cận của Liên hiệp quốc). Giới thiệu về chỉ số PCI và DDCI. Hội nghị cũng tập trung phân tích, đánh giá kết quả DDCI năm 2016 của huyện Hải Hà. Theo đó, năm 2016, huyện Hải Hà có 5/8 chỉ số thành phần xếp vào nhóm tốt; 3/8 chỉ số xếp vào nhóm trung bình.

Hội nghị tập huấn đã trang bị thêm kiến thức cho cán bộ chủ chốt của huyện về nhiệm vụ giải pháp của tỉnh và huyện trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng và minh bạch; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với mục tiêu Quảng Ninh là sẽ điểm sáng về môi trường đầu tư của toàn quốc, hướng tới thuận lợi hóa mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Hải Hà nói riêng.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.