Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Thứ Sáu, 19/05/2017, 22:58 [GMT+7]
.
.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3545/UBND-NC về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Kiểm tra hoạt động của các công ty lữ hành đón khách tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Đoàn công tác của Sở Du lịch kiểm tra hoạt động của các công ty lữ hành đón khách tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg; thường xuyên thông báo và định kỳ hàng quý gửi kết quả về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng cuối mỗi quý.

Chánh Thanh tra tỉnh phải chịu trách nhiệm rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các ngành, địa phương đối với từng doanh nghiệp; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Tỉnh yêu cầu Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phải lắng nghe các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo định kỳ về UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.