Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án sân golf FLC Hạ Long

Thứ Sáu, 21/04/2017, 14:12 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/4 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 862 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án sân golf FLC Hạ Long khu vực đồi cột 3 đến cột 8, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án sân golf FLC Hạ Long nằm trên địa phận các phường Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Lầm và Hà Trung có tổng diện tích 95,52ha. Theo đó, yêu cầu môi trường đối với Dự án: Thực hiện các biện pháp thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí, tuân thủ các quy chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung. Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. Có các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án tới đời sống, sinh kế của dân cư trong vùng; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sạt lở đất đá, sự cố với các hồ điều hòa, lũ lụt, hóa chất và các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình thi công và vận hành Dự án, tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với chủ Dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.