Móng Cái: Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Năm, 27/04/2017, 20:28 [GMT+7]
.
.

Ngày 27-4, Thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) TP Móng Cái năm 2017.

Thành phố Móng Cái
Thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để có nhiều giải pháp mới cụ thể, thiết thực

Qua kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI trong năm 2016, TP Móng Cái xếp thứ 4/14 địa phương trong tỉnh với tổng số điểm là 55,69 điểm. Chi tiết được thể hiện qua 8 chỉ số thành phần: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số tính năng động của lãnh đạo, Chỉ số chi phí thời gian, Chỉ số chi phí không chính thức, Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp và Chỉ số thiết chế pháp lý, chỉ số vai trò của người đứng đầu địa phương. Qua đó đã phản ánh sự nỗ lực của Thành phố trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, nhất là trong công khai minh bạch và giảm chi phí thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, thông qua mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” từ Thành phố đến các xã, phường.

Đề án chính quyền điện tử, mô hình Trung tâm hành chính công tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Năm 2016, tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công là 303 thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 23.846 hồ sơ; số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 191/242 thủ tục.

Trong thời gian tới, thành phố Móng Cái tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ doah nghiệp để có nhiều giải pháp mới cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của năm 2017. Tập trung tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai hiệu quả chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng lộ trình. Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc thường xuyên quan tâm, lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đấu trong quá trình tiếp xúc, làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục cải cách toàn diện 8 chỉ số thành phần DDCI cấp huyện; kết hợp đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số DDCI và các chỉ số PAPI, SIPAS với yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, hiểu quả và thiết thực trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hữu Việt

 

.
.
.
.
.
.
.
.