Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm

Thứ Năm, 20/04/2017, 19:14 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2594/UBND-NLN3 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt I-2017 và thực hiện tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin phòng ngừa bệnh dại năm 2017.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt kết quả rất thấp tại một số địa phương và không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú y, các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêm phòng vắc xin trên gia súc, gia cầm tại các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời nhắc nhở hoặc phê bình đối với các địa phương chưa thực hiện, thực hiện chậm không đảm bảo tiến độ. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tiêm phòng khi kết thúc đợt 1 cao điểm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các địa phương có kết quả tiêm phòng vắc xin đạt thấp (tính đến ngày 15/4/2017) khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đảm bảo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu địa phương mình có kết quả tiêm phòng vắc xin đạt thấp, để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.