Đánh giá, giám sát công tác cải thiện môi trường đầu tư qua mạng xã hội

Thứ Năm, 20/04/2017, 20:48 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/4, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn Vietsurvey và các sở, ngành, địa phương nghiên cứu trao đổi để thống nhất báo cáo UBND tỉnh triển khai ứng dụng bộ công cụ đánh giá sự hài lòng, cảm nhận của doanh nghiệp từ cấp cơ sở - cấp phòng, ban của sở, ngành và cấp xã, phường, thị trấn của địa phương thông qua mạng xã hội.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, bằng việc sử dụng phần mềm chuyên ngành được xây dựng đảm bảo tính khoa học, tính khách quan để dò tìm dữ liệu trực tuyến, bao gồm tất cả các dạng chữ, hình ảnh, các định dạng file PDF, MS office từ các nguồn tìm kiếm thông tin trên Internet như Posts, Tweet, Facebook… và các trang báo mạng chính thống của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, bộ công cụ cho phép đánh giá cảm nhận của người sử dụng dịch vụ về thái độ, chất lượng hướng dẫn, giải quyết của cán bộ nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; đánh giá mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp đến các chủ trương, chính sách liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bộ công cụ giám sát, đánh giá thông qua mạng xã hội là sáng kiến của Quảng Ninh với nhiều ưu điểm lớn trong việc đảm bảo tính khách quan, minh bạch; chỉ rõ được những điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân của điểm mạnh, điểm yếu của các chỉ số thành phần PCI, DDCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương.

Qua đó, cho phép các cơ quan quản lý nhà nước xử lý, điều chỉnh đảm bảo thời gian thực hiện; giúp cơ quan quản lý điều chỉnh, xử lý ngay tức thì những tồn tại của cơ chế, chính sách, con người trong việc tương tác, ứng xử với người dân, doanh nghiệp từ cấp cơ sở, đánh giá hiệu ứng xã hội về cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, góp phần quyết định trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Ngọc Văn (IPA Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.