Giảm nghèo đa chiều - Ba Chẽ triển khai nhiều giải pháp

Thứ Ba, 07/03/2017, 06:55 [GMT+7]
.
.

Giảm nghèo bền vững gắn với đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) hoàn thành chương trình 135 là nhiệm vụ quan trọng được cả hệ thống chính trị của huyện Ba Chẽ cùng vào cuộc. Huyện tập trung triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền để người dân từng bước xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tự vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Mô hình trồng thanh long đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều người dân Ba Chẽ thoát nghèo. Trong ảnh: Vườn thanh long ruột đỏ công nghệ trồng giàn Đài Loan của gia đình ông Đinh Văn Sáng, thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn.
Mô hình trồng thanh long đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều người dân Ba Chẽ thoát nghèo. Trong ảnh: Vườn thanh long ruột đỏ công nghệ trồng giàn Đài Loan của gia đình ông Đinh Văn Sáng, thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn.

Ông Phạm Văn Đăng, Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Ba Chẽ, cho biết: Hiện toàn huyện Ba Chẽ còn 1.350 hộ nghèo, chiếm 25,91% tổng số hộ; 836 hộ cận nghèo, chiếm 16,04%. Trong đó, trên 92% số hộ nghèo tập trung ở 5 xã ĐBKK của huyện. Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2017, huyện phấn đấu giảm 350 hộ nghèo.

Căn cứ vào mức độ thiếu hụt các tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo, năm 2017, huyện Ba Chẽ tập trung nguồn lực, vận động xã hội hoá để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Gắn với thực hiện Quyết định 33 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, toàn huyện có gần 400 hộ nghèo được hỗ trợ theo diện này. Theo quy định, hộ nghèo được vay 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở trong thời hạn 15 năm, lãi suất 3%/năm. Trong năm 2017, toàn huyện sẽ vận động 180 hộ nghèo vay vốn theo diện này để xây dựng, sửa chữa nhà ở và vận động, hỗ trợ người dân xây dựng 200 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, vận động xã hội hoá hỗ trợ từ 20-50 triệu đồng/căn nhà cho đối tượng hộ nghèo khó khăn do không có sức lao động, bệnh tật. Là một trong những hộ nghèo, bà Chíu Thị Ba, thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, cho biết: “Các chính sách dành cho hộ nghèo như tiền tết, BHYT... chúng tôi đều được cán bộ xã, cán bộ thôn cấp phát đầy đủ. Năm 2016, gia đình tôi được hỗ trợ 500.000 đồng và vay mượn thêm hơn 1 triệu đồng để xây dựng nhà tiêu tự hoại. Mới đây, chúng tôi được lắp thêm đường ống nước để tới đây được sử dụng nước hợp vệ sinh”.

Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách trợ giúp thoát nghèo của tỉnh và Trung ương, Ba Chẽ cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, xoá bỏ tập quán lạc hậu trong sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế vùng nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới... Trong đó, huyện huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, củng cố hạ tầng vùng sản xuất tập trung, các công trình thuỷ lợi đảm bảo chủ động nước tưới phục vụ sản xuất; triển khai nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững như trồng thanh long ruột đỏ, mía, ngô cao sản, trà hoa vàng... Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, cho biết: “Huyện triển khai cả hai hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất để người dân nâng cao thu nhập, đó là hỗ trợ phát triển kinh tế hộ và hỗ trợ theo nhóm hộ, tổ hợp tác. Qua đó nhằm giúp người nghèo sản xuất các loại hàng hoá chủ lực của địa phương. Huyện cũng sẽ thực hiện khai thác hiệu quả quỹ đất đai, tài nguyên rừng, sử dụng nguồn lao động tại chỗ, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư trồng cây dược liệu, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm”.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, hiện huyện Ba Chẽ cũng đang đề nghị tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới cho các xã ĐBKK; hỗ trợ công nghệ chế biến trà hoa vàng; cho phép huyện xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo gắn với quyết tâm thoát nghèo trong 2 năm và có cơ chế hỗ trợ đặc thù...

Phương Thúy

.
.
.
.
.
.
.
.