"Làm nông nghiệp nhưng phải theo tác phong công nghiệp, nhanh nhạy, chính xác, năng động và sáng tạo"

Thứ Năm, 09/02/2017, 19:22 [GMT+7]
.
.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long trong buổi làm việc với Sở NN&PTNT chiều ngày 9/2 về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm việc với Sở NN&PTNT
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm việc với Sở NN&PTNT

Năm 2017, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu duy trì tăng trưởng giá trị sản xuất 3-5%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 236 nghìn tấn; sản lượng thủy sản đạt 111.000 tấn; trồng rừng tập trung 11.300 ha; diện tích đất nông nghiệp được tưới đạt 80% tổng diện tích gieo trồng; 96,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh... Ngành cũng đề ra 7 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó trong tái cơ cấu sản xuất ngành tập trung phát triển vùng trồng rau, vùng sản xuất hoa và cây ăn quả có lợi thế; đặc biệt cây vải, cây na tại Đông Triều, Uông Bí và sản xuất nông nghiệp tại 3 xã nông thôn kiểu mẫu của tỉnh phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Phát triển đàn gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, công nghiệp tập trung gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung cho các dự án chăn nuôi trọng điểm và phát triển vùng chăn nuôi tập trung các sản phẩm có lợi thế của tỉnh như lợn Móng Cái, gà Tiên Yên. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây môi trường, trồng rừng cây gỗ lớn, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị dưới tán rừng; tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng hiện có. Tập trung trồng rừng thay thế của 22 dự án đã nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với diện tích 264,9 ha, tương ứng số tiền 16,03 tỷ đồng. Riêng đối với thủy sản, tập trung mạnh cho vào các đối tượng nuôi có lợi thế như tôm, cá biển, nhuyễn thể, chuyển dịch mạnh từ nuôi quảng canh, bán thâm canh sang thâm canh...

Tại buổi làm việc, Sở NN&PTNT cũng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 10 đề xuất kiến nghị, trong đó chủ yếu liên quan đến việc cân đối bố trí kinh phí để triển khai các dự án hạ tầng sản xuất; chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án lớn triển khai thực hiện trồng rừng thay thế; các địa phương dành kinh phí để trồng rừng; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đề án sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; ứng trước ngân sách hỗ trợ GPMB đối với một số dự án nông nghiệp quan trọng, luân chuyển, biệt phái cán bộ có năng lực của ngành xuống các địa phương; chỉ đạo các sở ngành và UBND các địa phương tổ chức thực hiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm theo kế hoạch năm 2017...
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá nông nghiệp của Quảng Ninh thời gian qua đã có nhiều mô hình sản xuất tốt, được cả nước ghi nhận, tái cấu trúc đang đúng hướng, doanh nghiệp đã vào nông nghiệp với nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao mang tính chất hạt nhân đưa vào triển khai thực hiện. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch từ sản xuất đơn thuần sang hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều sản phẩm đã được thị trường chấp nhận và sản xuất được sản phẩm ổn định. … Đó là sự cố gắng, nỗ lực rất đáng ghi nhận của toàn ngành. Nhiệm vụ năm 2017 cũng đã được ngành chủ động cụ thể hóa rất sớm.

Phso Giám đốc Sở NN&PTNT Vương Đình Việt cho phép sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt tại các địa phương
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vương Đình Việt đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cho phép ngành sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt tại các địa phương

Năm 2017 này ngành nông nghiệp tỉnh có nhiều thuận lợi khi tiếp tục được tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển. Ngành đã có các quy hoạch chiến lược làm tiền đề cho công tác thu hút đầu tư và tập trung nguồn lực.  Hệ thống cơ chế chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới được hoàn thiện. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Quảng Ninh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu và thiên tai; sản xuất còn manh mún, các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa tạo liên kết. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp. Công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư bước đầu được triển khai nhưng chưa thu hút nhiều doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, công nghệ sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Đức Long khẳng định: Trong bối cảnh này có thể nói là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh, đòi hỏi ngành cần phải thay đổi, quyết tâm và có sự chỉ đạo tập trung trọng điểm để triển khai hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đức Long cơ bản đồng tình các nhiệm vụ 2017 của Sở NN&PTNT đưa ra. Quan điểm chỉ đạo của đồng chí là tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 này, ngành nông nghiệp là đơn vị chủ lực trong việc phát triển sản xuất cho người dân 22 xã, 11 thôn đặc biệt khó khăn. Đây là nhiệm vụ khó nên phải hết sức cụ thể và nghiên cứu sâu, làm ngay. Hiện ngành đã đi đúng hướng là quy hoạch được 17 vùng sản xuất tập trung, xây dựng hệ thống các nông sản tham gia sản phẩm OCOP thì phải tiếp tục khẳng định và đạt kết quả cao hơn, trở thành sản xuất hàng hóa lớn, sản phẩm tiêu biểu, đi vào gia tăng chất lượng, giá trị, tránh số lượng, hình thức. Đối với các mô hình sản xuất ưu thế ngành đang có như trung tâm ứng dụng cao Inveco Đông Triều, khu sản xuất thủy sản Tân Bình (Đầm Hà) của BIM, các dự án lớn của Phú Lâm, Việt Úc, Thiên Thuận Tường… thì cố gắng xây dựng thành những đơn vị kiểu mẫu, không chỉ sản xuất sản phẩm thương phẩm mà còn phải sản xuất, cung ứng giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Ở từng lĩnh vực sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chỉ đạo tiếp tục rà soát quy hoạch đất rừng; nhiệm vụ trồng rừng thay thế nên hướng trồng tập trung, không nhỏ lẻ. Dứt khoát phải giải quyết tốt vấn đề giống, đặc biệt là giống thủy sản, trước mắt đối với đối tượng nuôi chủ lực là tôm, nhuyễn thể; xử lý nghiêm lối đánh bắt thủy sản hủy diệt, đặc biệt là trên Vịnh Hạ Long. Tỉnh đang có lợi thế nhiều hồ nước quý, cần phải quản lý bảo vệ tốt, giữ được trữ lượng nước, đảm bảo an toàn hồ đập; rà soát, kiểm tra hệ thống cống tiêu để nâng cấp, có đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Long cũng lưu ý ngành nông nghiệp cần tăng cường vai trò tham mưu trong nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, an toàn vệ sinh trong sản xuất nông nghiệp; các hoạt động về dự án nước sạch, nước hợp vệ sinh mà ngành đang triển khai sau này sẽ chuyển giao cho Công ty CP nước sạch Quảng Ninh. Đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp thực hiện tốt nhất chủ đề công tác năm của tỉnh, đề án 25 và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI của ngành… Đặc biệt đồng chí Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, ngành nông nghiệp cần rà soát, kiện toàn lại lực lượng cán bộ làm công tác nông nghiệp từ cấp sở cho tới địa phương, có tham mưu cho tỉnh về việc này, nhằm củng cố, nâng cao chuyên môn, tác phong cho đội ngũ này, làm nông nghiệp nhưng phải theo tác phong công nghiệp, nhanh nhạy, chính xác, năng động và sáng tạo. Đối với các đề xuất của Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cơ bản đồng tình, sẽ xem xét và có ý kiến trên từng nhiệm vụ, lĩnh vực, sự việc cụ thể.

Việt Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.