Triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

Vân Đồn: Sẵn sàng cho một năm nhiều đột phá

Thứ Năm, 12/01/2017, 11:07 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Đoàn Văn Chỉnh, Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện sẽ tập trung vào những nội dung gì thưa đồng chí?

+ Năm 2016 Đảng bộ huyện đã đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động của bộ máy hành chính có nhiều tiến bộ. Các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16-12-2015 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 đều đạt và vượt. Năm 2016 tổng giá trị sản xuất đạt 100,1% kế hoạch, tăng 16,3% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 110%  so với dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,39% (giảm 176 hộ).

Cảng hàng không Quảng Ninh tại Vân Đồn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.
Cảng hàng không Quảng Ninh tại Vân Đồn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 huyện tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; triển khai thực hiện Đề án 02 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; tập trung phát triển kinh tế, mở rộng vùng sản xuất tập trung, hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Song song với đó, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai và tài nguyên; tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân, cũng như cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 19-12-2016 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- Với lợi thế nổi trội, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh, Vân Đồn đang đón nhận vận hội mới trở thành Đặc khu kinh tế, là điểm đột phá của Quảng Ninh. Đây cũng là lợi thế, song cũng là thách thức không nhỏ, đòi hỏi Vân Đồn phải nỗ lực hơn nữa, có định hướng rõ nét để tập trung phát triển. Vậy đồng chí cho biết nhiệm vụ trong năm 2017 huyện sẽ tập trung triển khai những gì?

+ Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh vào tháng 12-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Chính phủ sẽ sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn để trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng thời sẽ sớm ban hành Nghị định về kinh doanh casino tại Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Có thể nói đây là cơ hội lớn đối với sự phát triển của Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng. Để cụ thể hóa mục tiêu trở thành đặc khu kinh tế, trước tiên Đảng bộ huyện xác định phải tiếp tục tập trung thực hiện Đề án 02 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, chủ đề năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh là ‘‘Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, chủ đề năm 2017 của BCH Đảng bộ huyện về ‘‘Vệ sinh môi trường và trật tự đô thị” và những chương trình, nội dung quan trọng: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, tranh thủ nguồn lực của Trung ương, tỉnh đầu tư các dự án trọng điểm để xây dựng Khu kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện năm 2017 đạt trên 16,5%. Cùng với đó, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các quy hoạch chiến lược đã được phê duyệt. Xác định rõ mục tiêu cần tập trung ưu tiên đầu tư gắn với công tác thu hút đầu tư để huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa hình thức đầu tư nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, tạo cơ sở, nền tảng phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

- Xin đồng chí cho biết để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2017, huyện Vân Đồn cần tập trung vào những nội dung gì?

+ Để khắc phục hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, đồng thời thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra, BCH Đảng bộ huyện đã chọn nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 vệ sinh môi trường và trật tự đô thị làm chủ đề công tác năm. Để thực hiện được mục tiêu trên, BCH Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng Đề án Nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn khu đô thị Cái Rồng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, theo đó đầu tư nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án. Kiện toàn bộ máy Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ công chức thực thi công vụ. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động phong trào vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị trên toàn địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bằng các giải pháp đồng bộ trên, nhằm hướng tới mục tiêu thay đổi diện mạo Vân Đồn, từng bước xây dựng môi trường du lịch thân thiện, thu hút các nhà đầu tư; góp phần tích cực vào hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị Cái Rồng lên loại 3.

Chủ đề năm 2017 của BCH Đảng bộ huyện ‘‘Vệ sinh môi trường và trật tự đô thị”. Theo đó, huyện sẽ triển khai thực hiện Đề án Nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn khu đô thị Cái Rồng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục triển khai phong trào Vân Đồn xanh - sạch - đẹp, ngày chủ nhật xanh... nâng cao nhận thức trong nhân dân ý thức vệ sinh môi trường. Xây dựng lộ trình di dời các nhà bè kinh doanh dịch vụ, cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị. Từng bước xây dựng hình ảnh Vân Đồn thân thiện và sạch - đẹp với du khách, các nhà đầu tư, góp phần tích cực vào hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đối với công tác trật tự đô thị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Dành nguồn lực phù hợp để thực hiện công tác quản lý đô thị, đảm bảo trong thời gian tới, đưa đô thị Cái Rồng lên đô thị loại 3.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.