Tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thứ Sáu, 06/01/2017, 13:31 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/1, BCĐ Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đây là cuộc tổng điều tra lớn, thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành với chu kỳ 5 năm 1 lần. Vì vậy phương án điều tra lần này đã được rút kinh nghiệm và được nâng cao về tính khoa học, tính khả thi và hệ thống thông tin bám sát nhu cầu sử dụng hơn. Ở Quảng Ninh, BCĐ tổng điều tra của tỉnh đã chủ động triển khai và chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra một cách bài bản, chặt chẽ và hiệu quả hơn với sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành và đồng tình, hợp tác của các đối tượng điều tra và nhân dân dân tộc trong tỉnh.

Theo thống kê, Ban Chỉ đạo đã thực hiện tổng điều tra khu vực nông thôn tại 111 xã, 879 thôn, 300 trang trại với tổng số hộ điều tra là 117.036 hộ; tại khu vực thành thị là 35.415 hộ. Trong đó, tập trung tổng điều tra hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường; kết quả xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển trang trại. Qua cuộc tổng điều tra cho thấy những xu hướng tiến bộ đáng ghi nhận của hộ nông thôn đó là cơ cấu ngành nghề của hộ và lao động có sự thay đổi theo xu hướng tiến bộ. Đó là, cơ cấu nhóm hộ nông, lâm, thủy sản giảm từ 59,2% năm 2011 xuống còn 57,93% vào năm 2016; tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp xây dựng tăng từ 13,09% năm 2011 lên 14,26% năm 2016; nhóm hộ thương nghiệp, vận tải, dịch vụ khác không thay đổi.

Đ
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2016 là công việc lớn, mô tả được bức tranh chung về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2016 là công việc lớn, mô tả được bức tranh chung về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua đó phục vụ đắc lực cho chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp cũng như sự cố gắng của các điều tra viên trong quá trình thực hiện tổng điều tra khi chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý đến một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện tổng điều tra.

Đồng chí
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2016.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, sau cuộc điều tra này, các ngành, địa phương liên quan phải cập nhật các biểu thống kê điều tra đầy đủ, rõ ràng; đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để nâng cao các chất lượng vùng nông nghiệp nông thôn, trong đó có giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực (hạ tầng, phát triển sản xuất). Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1672 tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, sẽ tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Để phục vụ cho cuộc điều tra tới đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu, các đơn vị liên quan cần kế thừa kinh nghiệm từ cuộc tổng điều tra lần này để làm bài bản hơn, khách quan hơn. Các cán bộ, điều tra viên cần chú ý đến tác phong, phong cách làm việc nhanh nhẹn và khoa học.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện tổng điều tra và kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 24 cá nhân và 10 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.