Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo

Thứ Tư, 11/01/2017, 01:23 [GMT+7]
.
.

Về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử để bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, áp dụng từ 1-1-2017, cụ thể như sau:

- Đối với thuế môn bài còn nợ từ năm 2016 trở về trước: Mã nội dung kinh tế: 1801, 1802,... 1806, 1849.

- Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: Bổ sung các mã nội dung kinh tế: 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:

+ Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

+ Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

+ Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ  phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

Trường hợp có vướng mắc người nộp thuế liên hệ với đầu mối hỗ trợ của Cục Thuế và các chi cục thuế qua các số điện thoại, hộp thư điện tử để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.