Chuyển động nông thôn mới ở Móng Cái

Thứ Hai, 09/01/2017, 12:07 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới (NTM) cùng với nguồn vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, TP Móng Cái đã tập trung cho đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân, cứng hoá đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển sản xuất...

Là xã vùng cao, biên giới của Móng Cái, song với việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM, xã Hải Sơn đã có những đổi thay nhanh chóng. Cơ sở vật chất hạ tầng từng bước được đầu tư khang trang; sản xuất phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Đồng chí Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng uỷ xã, cho biết, từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM cùng với sự chung tay, chung sức xây dựng NTM của người dân, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, xã đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông, kênh mương thuỷ lợi, chỉnh trang sửa chữa 26 nhà ở, xây mới 81 công trình vệ sinh cho các hộ dân. Bước đầu xây dựng thành công thôn điểm NTM Pò Hèn.

Đường làng, ngõ xóm Họ Đặng, xã Hải Sơn sau khi được bê tông hoá luôn được dọn dẹp sạch đẹp.
Đường làng, ngõ xóm Họ Đặng, xã Hải Sơn sau khi được bê tông hoá luôn được dọn dẹp sạch đẹp.

Trong năm 2016, từ các nguồn vốn khác nhau, xã Hải Sơn đã xây mới, sửa chữa các tuyến mương thôn Thán Phún, Coóng Pa, Pò Hèn với tổng chiều dài 2.320m, kinh phí 1,67 tỷ đồng; xây mới đập, mương khu Lý Lố, kinh phí 1,4 tỷ đồng; đầu tư 2 dự án đường ống và bể chứa nước sạch phục vụ dân sinh, sản xuất tại thôn Thán Phún Xã và khu Đồi Tây, thôn Pò Hèn với tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng; bê tông hoá 12 tuyến đường ngõ, xóm có chiều dài 1,5km tại 2 thôn Pò Hèn và Thán Phún Xã với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ 63 tấn xi măng cho 38 hộ gia đình làm đường bê tông từ ngõ, xóm. Người dân trong xã đã hiến 2.509m2 đất; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội, người dân đóng góp hơn 800 ngày công xây nhà vệ sinh, xoá nhà tạm... Với việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình xây dựng NTM,  đến nay, Hải Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí và 36/39 chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Không chỉ xã Hải Sơn huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, các xã của Móng Cái đều sớm xây dựng kế hoạch, lên phương án cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng phát triển sản xuất của địa phương một cách thiết thực, hiệu quả. Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, đến nay, Móng Cái đã huy động hơn 1.250 tỷ đồng cho đầu tư phát triển sản xuất, cứng hoá đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển sản xuất... Theo đó, Móng Cái đã thực hiện bê tông hoá, cứng hoá hơn 80km đường giao thông nông thôn, 30,5km đường nội thôn và hơn 10km đường nội đồng; xây mới, sửa chữa 13 công trình thuỷ lợi, trong đó có các công trình quan trọng như: Hồ Cái Vĩnh (Vĩnh Trung), kênh tưới cấp 1, 2 Pạt Cạp (Quảng Nghĩa), kênh tưới N14-1 (Hải Đông) và cống tiêu dưới đê Hoà Bình (Vĩnh Thực) với tổng vốn đầu tư hơn 32,7 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 5 tuyến kênh mương cấp 3 với kinh phí trên 2,8 tỷ đồng; hoàn thành sửa chữa 1.800m đập Củ Sềnh với kinh phí 526 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 15 trường học; thành lập hơn 40 tổ thu, gom rác thải; hỗ trợ hơn 400 xe thu gom rác thải, xây dựng 335 nhà vệ sinh tại 9 xã. Các công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm đầu tư. Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt bình quân trên 90%. Các tổ chức đoàn thể tại các xã đã thắp sáng gần 60km đường thuộc chương trình thắp sáng làng quê...

Năm 2016, tổng vốn ngân sách bố trí cho chương trình NTM tại Móng Cái là trên 22,7 tỷ đồng (ngân sách tỉnh trên 6,7 tỷ đồng; ngân sách thành phố 16 tỷ đồng), thành phố đã tập trung đầu tư cho 10 mô hình phát triển sản xuất, 16 công trình hạ tầng khu vực nông thôn, chủ yếu là các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, hạ tầng thôn, xóm tại các xã NTM. Với việc tập trung cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đến nay, Móng Cái đã đạt bình quân 17,44 tiêu chí; 37,44 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Quế Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.