Năm 2017, giá trị tăng thêm của ngành Nông nghiệp phải đạt trên 3%

Thứ Năm, 01/12/2016, 19:07 [GMT+7]
.
.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong buổi làm việc với Sở NN&PTNT chiều ngày 1/12.
Trong năm 2016, ngành Nông nghiệp triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nên tình hình sản xuất phát triển ổn định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch tỉnh giao; các lĩnh vực sản xuất phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, số lượng hơn cùng kỳ 2015, dần đáp ứng cầu thị trường. Trong đó giá trị tăng toàn ngành đạt 5.422,8 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; cơ cấu nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi và thủy sản.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT

Cụ thể, về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng trên 68,5 nghìn ha; sản lượng lương thực cả năm ước đạt 235.381 tấn; diện tích vùng sản xuất tập trung tăng cao trên 700 ha. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm tăng đều tăng, trong đó đàn trâu tăng 0,7%; đàn bò tăng 3,8%; đàn lợn tăng 2,6%; đàn gia cầm tăng 8,5%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2016 ước đạt 98.953 tấn, tăng 7.400 tấn, tương ứng tăng 8%. Toàn tỉnh đã đưa vào hoạt động 4 cơ sở giết mổ loại I, đang chuẩn bị đầu tư 3 cơ sở khác. Về thủy sản, tổng sản lượng đạt 108 nghìn tấn, tăng 4,3%, trong đó khai thác ước đạt 58 nghìn tấn, tăng 1,5%; nuôi trồng ước đạt 50 nghìn tấn, tăng 8%. Về lâm nghiệp, trồng rừng tập trung ước đạt 12.100 ha; gieo tạo được gần 35 triệu cây giống; chăm sóc rừng trồng được 47.000 ha; khai thác gỗ rừng trồng ước đạt trên 320 nghìn m3. Công tác khuyến nông thực hiện 7 dự án dự án sản xuất và 16 mô hình trình diễn; trồng thử nghiệm một số cây trồng mới. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức; lấy 755 mẫu nông sản, thủy sản phân tích các chỉ tiêu ATTP, tăng gấp 3 lần; kiểm tra, xếp loại, kiểm tra định kỳ tại 596 cơ sở tăng 25%, tích cực thực hiện kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ; kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản… Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm; không để xảy ra cháy rừng lớn; đảm bảo lượng nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích được tưới đạt 80% so với diện tích gieo trồng.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định lĩnh vực nông nghiệp rất rộng, nhiều nhiệm vụ, trong đó nền nông nghiệp của tỉnh những năm qua còn lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ. Hiện ngành Nông nghiệp đang tái cấu trúc, bước đầu đã có những khởi sắc, thể hiện ở cả số lượng sản phẩm lẫn mô hình tổ chức sản xuất, nông sản chất lượng, phong phú hơn, người tiêu dùng chấp nhận và khẳng định điều đó. Năm 2016, cơ cấu ngành cũng đã chuyển dịch tích cực, thủy sản giữ vai trò mũi nhọn, tỷ trọng chăn nuôi nâng lên, xây dựng được các vùng sản xuất tập trung, tập quán canh tác chuyển dần từ hộ gia đình lên trang trại.

Đồng chí Đặng Huy Hậu đặt ra chỉ tiêu cho ngành Nông nghiệp trong năm 2017 phấn đấu đạt giá trị tăng thêm ở mức trên 3%. Đồng chí chỉ rõ, để làm được điều này, ngành Nông nghiệp phải bám sát chỉ đạo của tỉnh trong chọn lựa sản phẩm chủ đạo, tập trung nâng quy mô sản xuất ở trình độ cao hơn và gắn dần với chế biến, huy động sức doanh nghiệp, đưa ra một số mô hình sản xuất theo chuỗi, trong đó nên kết hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang rất thiện chí để từ đó từ điểm nhân thành diện. Bên cạnh đó ngành Nông nghiệp cần tiếp tục phát huy các nhiệm vụ trọng tâm của mình như phòng dịch trong chăn nuôi và thủy sản; kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật; phát triển sản xuất cho 22 xã đặc biệt khó khăn; cùng Đông Triều đưa ra các mô hình nông thôn kiểu mẫu trong đó sản xuất là trung tâm; đẩy nhanh tiến độ nước sạch, đặt hàng nước tưới thủy lợi; làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, các vụ viện chuyên môn và các tổ chức quốc tế trong triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp…

Việt Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.