3 đơn vị sự nghiệp công lập của Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần

Thứ Ba, 13/12/2016, 06:34 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, gồm: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản; Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng nông nghiệp.

a
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chuyển sang hình thức giải thể đối với đơn vị không thực hiện cổ phần hóa được.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thái Bình
 

.
.
.
.
.
.
.
.