UBND tỉnh kiểm điểm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và giải ngân nguồn vốn 2015- 2016

Thứ Sáu, 07/10/2016, 14:28 [GMT+7]
.
.

Sáng 7/10, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố kiểm điểm việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác giải ngân nguồn vốn năm 2015-2016. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Năm 2016, UBND tỉnh Quyết định phân bổ 200 tỷ đồng hỗ trợ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, trong đó phân bổ 179,015 tỷ cấp trực tiếp cho các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới; 20,985 tỷ thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh chỉ đạo. Tính đến hết tháng 9/2016 khối lượng thực hiện đạt 107,246 tỷ đồng/179,015 tỷ đồng (60% so với kế hoạch); số đã giải ngân đạt 46,323 tỷ đồng/179,015 tỷ đồng (26% so với kế hoạch); theo báo cáo của các địa phương, các dự án về hạ tầng giải ngân tốt, tuy nhiên các dự án về phát triển sản xuất chậm tiến độ giải ngân. Đối với các dự án do tỉnh chỉ đạo với tổng kinh phí 20,985 tỷ đồng phân cho các sở ngành, địa phương triển khai, hiện đã cơ bản xong.

Hết tháng 9, bình quân các xã đạt 17,2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 37,2 chỉ tiêu. Công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn (22 xã 135), bình quân đạt 10,88 tiêu chí; 27,32 chỉ tiêu. Đối với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, tỉnh đã chủ động làm việc với công ty DKPharma (đơn vị tư vấn) về triển khai nhiệm vụ năm 2016; tổ chức tốt hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2016 với hơn 120 sản phẩm tham gia hội thi cấp tỉnh. Kết quả có 25 sản phẩm của 16 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao, 14 sản phẩm đạt 4 sao, 9 sản phẩm đạt 3 sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu OCOP...

Dù đạt được một số kết quả nhưng công tác giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới hiện còn rất chậm. Qua kiểm tra của Ban Xây dựng nông thôn mới về công tác triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016- 2020 cho thấy một số Ban Chỉ đạo địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, công tác xây dựng kế hoạch chậm, thiếu tính cụ thể, khả thi do đặt mục tiêu cao trong khi nguồn lực hạn chế. Phân bổ vốn vẫn nặng về đầu tư hạ tầng, không có dự án hỗ trợ sản xuất nên nhiều đơn vị đã không giải ngân được nguồn vốn này; chưa ưu tiên tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn (xã 135); chưa có kế hoạch đầu tư đảm bảo 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra; các danh mục dự án được phân bổ cũng chưa báo cáo về cơ quan thường trực để thẩm định... Việc phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa thực hiện đúng theo nguyên tắc đề xuất từ dưới lên, thay vào đó nhiều địa phương lựa chọn, phân bổ vốn thực hiện các dự án phát triển sản xuất thường do Phòng Nông nghiệp định hướng và cấp xã lựa chọn, nên khi triển khai không thu hút được các doanh nghiệp, người dân tham gia. Một số địa phương giữ vốn hỗ trợ sản xuất tại phòng Nông nghiệp nên mất nhiều thời gian cho các dự án, thiếu tập trung cho hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, và phân bổ cho cả các dự án chưa được phê duyệt. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, kế hoạch, thông tin quy hoạch... đến người dân chưa tốt, do thiếu thông tin, nên việc thu hút người dân tham gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, đặc biệt là tham gia vào các dự án phát triển sản xuất...

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, ngành nhất định phải hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2016; ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã nông thôn tiên tiến của Đông Triều phải có khởi sắc; giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới phải cơ bản trên 70%. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; việc áp dụng các chính sách phải linh hoạt. Các địa phương cần quyết liệt đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trong 3 tháng cuối năm; lưu tâm đến chất lượng sản phẩm OCOP; tăng cường công tác điều hành, đi cơ sở để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới. Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương cần sâu sát, quan tâm nâng cao đời sống nhân dân thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành cần tập trung hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Sở NN&PTNT cùng Sở Y tế xây dựng chính sách hỗ trợ về công trình nước sạch nông thôn trên cơ sở đóng góp của người dân. Sở Y tế, KH&CN cần quan tâm hỗ trợ các địa phương đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP. Về kinh phí phục vụ hạ tầng nông thôn, Sở KH&ĐT chủ trì nghiên cứu quy trình chuẩn về Chương trình xây dựng nông thôn mới 2017; cố gắng giản tiện nhất, tránh trường hợp quy trình chặt quá các đơn vị, địa phương không giải ngân được nguồn vốn. Sở NN&PTNT cần khẩn trương thực hiện các chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung, chính sách về nước sạch.

Các phương tiện truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, biểu dương các đơn vị, các nhân, mô hình thực hiện tốt, nhắc nhở các đơn vị chưa tốt. Ban thi đua khen thưởng tỉnh cần điều chỉnh lại điểm thi đua, nâng điểm thi đua xây dựng nông thôn mới lên. Các đoàn thể ở các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới...

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.