1.259 tỷ đồng thưởng các địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 21/10/2016, 11:25 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

a
Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương là 1.259 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương là 1.259 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Mức khen thưởng đối với cấp tỉnh là công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; cấp huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; cấp xã, thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Trong đợt khen thưởng lần này có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị cấp huyện; 359 xã đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.