Vân Đồn tăng cường đầu tư cho vùng khó

Thứ Năm, 22/09/2016, 14:10 [GMT+7]
.
.

Vân Đồn hiện có 3 thôn đặc biệt khó khăn và 6 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Những năm qua, huyện đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình hỗ trợ các xã bãi ngang ven biển và hải đảo, triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng khó của huyện. Theo đó, đã có nhiều công trình hạ tầng, nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai; các chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, vay vốn tín dụng, tạo việc làm, trợ giúp pháp lý cũng đã kịp thời đến với người nghèo, thôn, xã nghèo…

Căn nhà của anh Chìu Xuân Khương, dân tộc Dao - một trong những hộ còn nhiều khó khăn ở thôn Đài Làng, xã Vạn Yên đang được xây dựng kiên cố với sự hỗ trợ của người dân trong thôn.
Căn nhà của anh Chìu Xuân Khương, dân tộc Dao - một trong những hộ còn nhiều khó khăn ở thôn Đài Làng, xã Vạn Yên đang được xây dựng kiên cố với sự hỗ trợ của người dân trong thôn.

Hiện toàn huyện Vân Đồn có 3 thôn đặc biệt khó khăn, gồm: Đài Làng (Vạn Yên), Đồng Đọong (Bình Dân), Đài Van (Đài Xuyên) và 6 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, gồm: Bản Sen, Đài Xuyên, Vạn Yên, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bình Dân. Đây là những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, trên 10%. Để đưa các thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện sớm thoát ra khỏi diện đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ chính trị được Vân Đồn tập trung chỉ đạo. Vân Đồn đã kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo huyện, xã, thị trấn và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo.

Chúng tôi đến thôn Đài Làng, xã Vạn Yên là một trong 3 thôn đặc biệt khó khăn của huyện Vân Đồn giai đoạn 2016-2020. Trưởng thôn Đài Làng, ông Phạm Văn Soái cho biết: Những năm gần đây, thôn Đài Làng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư đồng bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa đạt chuẩn và được ưu tiên nguồn vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất. Chỉ riêng từ đầu năm 2016 đến nay, xã Vạn Yên đã huy động các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc hỗ trợ thôn Đài Làng triển khai mô hình nước sạch phân tán, hỗ trợ  phát triển mô hình ngô lai vụ đông cho 24 hộ dân tham gia, mô hình lợn với 20 hộ tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ một cặp lợn giống… Qua đó, phấn đấu đến năm 2018, sẽ đưa thôn Đài Làng ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Theo lãnh đạo Phòng LĐ,TB&XH huyện Vân Đồn, năm 2016, huyện phấn đấu giảm 80/799 hộ nghèo, tăng 20 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao. Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình hỗ trợ các xã bãi ngang ven biển và hải đảo, triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, như xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất. Cùng với đó là triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, vay vốn tín dụng, tạo việc làm, trợ giúp pháp lý, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã phê duyệt danh mục đầu tư, phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ giảm nghèo với số tiền 900 triệu đồng. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình phát triển hạ tầng tại 6 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn huyện, như: Cải tạo, sửa chữa tuyến kè dân sinh thôn Thi Đua (xã Thắng Lợi), đường thôn Nà Sa (xã Bản Sen), đường nối thôn Phú Sơn với đường thôn 10/10 ra bến Cái Bầu (giai đoạn 3) thuộc xã Vạn Yên, cải tạo và nâng cấp đường bản Đài Van (xã Đài Xuyên), kênh tưới hồ Khe Bòng… Bên cạnh đó, huyện phân bổ 40 triệu đồng để tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ cấp thôn, khu phố trên địa bàn; thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản cho 20 hộ nghèo tại xã Đài Xuyên với số tiền 300 triệu đồng. Cuối tháng 7-2016, UBND huyện Vân Đồn cũng đã phê duyệt danh mục và phân bổ trên 2,2 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ chương trình 135 và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong đó hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu là 1,8 tỷ đồng, 300 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, 62 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán…

 Nhờ sự quan tâm đầu tư này, đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện được cải thiện đáng kể. 9 tháng năm 2016, Vân Đồn giảm được 60 hộ nghèo, đạt kế hoạch tỉnh giao, đạt 75% kế hoạch của huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Phương Thuý

.
.
.
.
.
.
.
.