Phát triển thuỷ sản huyện Đầm Hà: Đi lên bền vững từ quy hoạch

Thứ Bảy, 16/01/2016, 05:57 [GMT+7]
.
.

Với lợi thế đường bờ biển dài 21km, vùng bãi triều rộng trên 5.500ha, thời gian qua nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) trên địa bàn huyện đã dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, năm 2015, tổng diện tích NTTS của toàn huyện đạt gần 850ha, tăng trên 26% so với năm 2014. Trong đó, diện tích nuôi tôm tăng 411ha so với năm trước và đạt 183% kế hoạch năm. Tổng sản lượng NTTS của toàn huyện đạt gần 3.700 tấn, tăng 30,8% so với năm 2014. Ngành thuỷ sản cũng đã tạo ra việc làm thường xuyên cho trên 1.400 lao động và một phần lao động nhàn rỗi ở nông thôn, góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là khu vực ven biển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc phát triển NTTS trên địa bàn huyện còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát, không theo quy hoạch, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có của huyện. Nhiều khu vực có khả năng phát triển kinh tế thuỷ sản nhưng chưa được điều tra đánh giá và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả. Kỹ thuật và kinh nghiệm trong nghề NTTS của nhân dân còn thấp, hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh nên năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế chưa cao.

Sản xuất cá song giống tại Công ty CP Thuỷ sản Bắc Việt tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà.
Sản xuất cá song giống tại Công ty CP Thuỷ sản Bắc Việt tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuỷ, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đầm Hà cho biết: Bên cạnh những tồn tại trên, hiện nay sản xuất giống thuỷ sản ở huyện Đầm Hà chưa phát triển nhiều, các cơ sở sản xuất giống còn ít, năng lực của các cơ sở sản xuất giống hạn chế, giá thành sản xuất cao không cạnh tranh được với nguồn giống nhập từ ngoài. Hiện nay, Công ty CP Thuỷ sản Bắc Việt sản xuất được khoảng 70 triệu con giống các loại/năm, Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ Long (BIM) đang hoàn thiện Trung tâm sản xuất giống và nuôi thực nghiệm giống hải sản tại xã Đại Bình và 2 cơ sở ương giống cá nước ngọt sản xuất được khoảng 60 vạn cá giống. Đặc biệt, do thiếu quy hoạch nên chưa có đủ cơ sở để vay vốn và đề xuất các dự án đầu tư phát triển thuỷ sản cho huyện. Mặt khác, sự phát triển tự phát, thiếu quy hoạch sẽ làm nảy sinh các mâu thuẫn và tranh chấp trong việc sử dụng tài nguyên, nguồn lợi với các hoạt động kinh tế khác trên địa bàn huyện.

Để giải quyết những khó khăn, bất cập trong quản lý và hoạt động sản xuất, phát triển thuỷ sản theo hướng ổn định và bền vững thì việc xây dựng và thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản huyện Đầm Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là cần thiết và cấp bách. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để lập kế hoạch phát triển thuỷ sản hàng năm. Theo quy hoạch, tổng diện tích nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ trên địa bàn huyện đến năm 2020 đạt 2.359ha. Diện tích nuôi tập trung chủ yếu ở các xã: Dực Yên, Tân Bình, Đầm Hà, Đại Bình, Tân Lập. Diện tích nuôi thuỷ sản nước ngọt của huyện đến năm 2020 đạt 123ha, chủ yếu ở các xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi... Các đối tượng nuôi gồm tôm, nhuyễn thể, cá biển và một số loại cá nước ngọt... Đặc biệt, huyện sẽ khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân áp dụng công nghệ nuôi quảng canh cải tiến đối với những vùng không có khả năng đầu tư lớn. Công nghệ nuôi bán thâm canh và thâm canh sẽ được áp dụng chủ yếu cho các vùng nuôi chuyên canh thuỷ sản có quy mô lớn, có sự đầu tư tốt về điều kiện cơ sở hạ tầng, có nguồn cấp thoát nước thuận lợi.

Như vậy, quy hoạch thuỷ sản đã có nhưng việc triển khai quy hoạch như thế nào để thúc đẩy lĩnh vực thuỷ sản của huyện Đầm Hà phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh rất cần sự vào cuộc tích cực các các ngành, doanh nghiệp nói chung và huyện Đầm Hà nói riêng.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.