Hội Nông dân TX Quảng Yên: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát

Thứ Bảy, 14/12/2013, 04:42 [GMT+7]
.
.

Hội Nông dân TX Quảng Yên tập trung chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, điều lệ của Hội, Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp. Trong đó thực hiện các chỉ thị của cấp trên về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hội trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân thị xã thực hiện xây dựng kế hoạch chương trình hành động, tổ chức hội nghị phổ biến đến từng cán bộ hội viên nông dân ở các cấp, để họp bàn thống nhất việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác xây dựng tổ chức Hội huyện và cấp cơ sở. Ban Thường vụ Hội tiến hành kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội. Tập trung củng cố các chi hội ở những địa bàn dân cư, gắn phát triển hội viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi hội, tổ hội. Quan tâm xây dựng và phát huy thế mạnh ở những nơi có tỷ lệ hội viên thấp, các chỉ tiêu thi đua và công tác tuyên truyền mà Hội nông dân giao. Cùng với đó, việc xây dựng quỹ hội tiếp tục được các cơ sở hội duy trì và phát triển, đến nay đã có 19/19 cơ sở hội và 172/172 chi hội đều có quỹ. Nâng tổng số quỹ hoạt động của hội nông dân cơ sở trên toàn thị xã có số dư là 1,1 tỷ đồng, trung bình 4,95 triệu đồng/cơ sở hội, 6,3 triệu đồng/chi hội, 62.000/hội viên, đây là nguồn quỹ chủ yếu là sự đóng góp của người dân. Nhìn chung các cơ sở hội trên địa bàn thị xã đã quản lý tốt và sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ hội, nguồn quỹ đã hỗ trợ thêm cho các hoạt động của hội, để thực hiện các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Song song với việc xây dựng nguồn quỹ hội, hiện nay Hội Nông dân TX Quảng Yên đang triển khai kế hoạch vận động bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân. Qua 3 tháng triển khai các cơ sở hội đã vận động xây dựng quỹ được 45,6 triệu đồng, Hội cũng đề nghị cấp uỷ và UBND thị xã trích từ ngân sách ủng hộ quỹ 100 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Kính, hội viên Chi hội nông dân thôn 2, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên phát triển mô hình nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông Vũ Văn Kính, hội viên Chi hội nông dân thôn 2, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên phát triển mô hình nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế cao.

Để nâng cao hoạt động của các chi hội, mỗi năm hội cơ sở đều xây dựng nội dung và thực hiện từ 1-2 cuộc kiểm tra đối với chi hội, nhằm đảm bảo mỗi quý ít nhất sinh hoạt một lần. Bên cạnh đó, hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đối thoại với dân, giải quyết những vướng mắc bức xúc mà người dân gặp phải, tăng cường kiểm tra giám sát công tác khiếu nại, tố cáo, thực hiện giải đáp những thắc mắc cho người dân để người dân nắm rõ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây mất niềm tin cho người dân. Qua các công tác trên, nhiều vụ việc đã được giải quyết, thể hiện vai trò chủ đạo của Hội nông dân từng bước kiện toàn và đi vào nền nếp.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân thị xã cho biết: Thông qua kiểm tra giám sát hoạt động hội ở cơ sở thấy còn nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục, nhiều nơi chế độ sinh hoạt duy trì chưa đều, chưa đúng với quy định của điều lệ hội, hình thức sinh hoạt chưa phong phú, ở một số cơ sở tỷ lệ sinh hoạt hội còn thấp dưới 50%. Cán bộ chi hội còn yếu kém chưa thật sự được chú trọng còn thiếu kỹ năng tổ chức, năng lực hạn chế, công tác quản lý hội viên, quản lý quỹ hội chưa được coi trọng, một số nơi quỹ cơ sở và quỹ chi hội vẫn còn đạt ở mức thấp. Việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ hội chưa chặt chẽ. Vì vậy trong thời gian tới, Hội Nông dân thị xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ các hội cấp cơ sở để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động.

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.