.

Hội nghị triển khai kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

Cập nhật lúc 17:51, Thứ Ba, 26/03/2013 (GMT+7)

Ngày 26-3, tại TP Hạ Long, BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. Tham dự hội nghị có các thành viên của BCĐ như Uỷ ban MTTQ tỉnh, Cục Hải quan, Sở Công thương, Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Ninh...

Theo báo cáo của BCĐ, sau 3 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... Theo đó, người tiêu dùng đã có chuyển biến tích cực trong việc lựa chọn và sử dụng hàng Việt Nam và xu hướng mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Cuộc vận động vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như công tác tuyên truyền vận động chưa liên tục, một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch, các giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động còn chung chung...

Ngày 26-3, tại TP Hạ Long, BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. Tham dự hội nghị có các thành viên của BCĐ như Uỷ ban MTTQ tỉnh, Cục Hải quan, Sở Công thương, Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Ninh...
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát biểu kết luận tại hội nghị.

Năm 2013, thực hiện Kế hoạch số 327/KH-MTTQ-BCĐTWCVĐ ngày 20-2-2013 của BCĐ Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013. Trọng tâm của kế hoạch là tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cùng các thành viên BCĐ Cuộc vận động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động, theo tinh thần Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động, để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị-xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động, khắc phục những hạn chế và nhược điểm đã chỉ ra tại hội nghị sơ kết 3 năm Cuộc vận động. Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Ninh. Hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng Việt về bán ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và tiếp tục xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của tỉnh…

Tại hội nghị, các thành viên trong BCĐ đã đóng góp các ý kiến vào việc triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng BCĐ Cuộc vận động đã khẳng định mục đích to lớn của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ghi nhận những ý kiến đánh giá, những giải pháp tổ chức thực hiện để Cuộc vận động đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Hoàng Nga

,
.
.
.
.
.