Quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh: Cần điều chỉnh cho phù hợp

Thứ Bảy, 02/06/2012, 05:06 [GMT+7]
.
.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời quản lý tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ xuất khẩu, ngày 20-5-2011, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 3-7-2011. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại cần điều chỉnh cho phù hợp.

Hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở khu vực biên giới. (Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hoá tạm nhập tái xuất tại khu vực cửa khẩu Móng Cái).
Hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở khu vực biên giới. (Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hoá tạm nhập tái xuất tại khu vực cửa khẩu Móng Cái).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, ngày 20-5-2011, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 21 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và có hiệu lực thi hành từ 3-7-2011. Việc triển khai thông tư 21 có thể coi là một “cứu cánh” cho các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp được phép kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh theo Thông tư 21 phải đáp ứng đầy đủ các quy định về kho, bãi phục vụ việc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh như diện tích tối thiểu 1.500m2, có hàng rào cứng ngăn cách, có đủ nguồn điện, các thiết bị chuyên dùng… Đồng thời, các thương nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng phải thực hiện ký quỹ dự phòng (2 tỷ đồng) để đảm bảo xử lý vệ sinh môi trường và hàng tồn đọng quá hạn không tái xuất. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh qua các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ gửi hồ sơ để Bộ Công thương xem xét cấp mã số. Khi thương nhân có mã số tạm nhập tái xuất, được phép làm thủ tục thông quan, tái xuất thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập đã có đủ các cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định. Theo đó, đến nay trên địa bàn Quảng Ninh đã có 51 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã được cấp mã số.

Có thể nói, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Thông tư 21 của Bộ Công thương, hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hoá nói chung và hoạt động tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh nói riêng đã đi vào nền nếp. Môi trường kinh doanh được ổn định. Hoạt động kinh doanh hàng hoá tạm nhập tái xuất nói chung và tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh qua địa bàn tỉnh nói riêng đã phần nào tạo công ăn việc làm và góp phần xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân vùng biên, giúp người dân yên tâm làm ăn và trụ lại bám đất, giữ gìn biên cương Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, khó tránh khỏi những mặt tiêu cực như thương nhân lợi dụng hình thức kinh doanh này để buôn lậu, gây hỏng đường sá do quá trình vận chuyển xe container... Một số thương nhân đã thuê lại một phần diện tích bến bãi và lập hàng rào để đủ điều kiện xin cấp mã số. Sau đó, thì lại không thực hiện theo đúng các quy định.

Do vậy, để hạn chế những mặt tiêu cực và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động này, tỉnh cần rà soát và giảm bớt số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện ra các doanh nghiệp vi phạm. Đối với những doanh nghiệp vi phạm các quy định về hoạt động tạm nhập tái xuất (lợi dụng để buôn lậu, để hàng thẩm lậu trở lại hay để hàng hoá gây ô nhiễm môi trường...) tỉnh sẽ cương quyết xử lý và không cấp phép kinh doanh đối với những doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Bộ Công thương cần quy định chặt hơn về điều kiện cấp mã số. Theo đó, các doanh nghiệp được cấp mã số tạm nhập tái xuất trên địa bàn nào thì phải có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương đó và nhất là phải có diện tích bến bãi hợp pháp, hợp đồng thuê bến bãi phải có thời gian từ 10 năm trở lên.

Thanh Phong

.
.
.
.
.
.
.
.