UBND tỉnh thành lập 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ Ba, 15/05/2012, 18:09 [GMT+7]
.
.

Cụ thể hóa Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ngày 14-5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1082, 1083, 1084/QĐ-UBND thành lập 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản sẽ do đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng. Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp do đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.  

Các Tổ công tác trên có nhiệm vụ trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp thuộc từng lĩnh vực đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và các vấn đề khác có liên quan của doanh nghiệp. Trên cơ sở những khó khăn và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Tổ công tác nghiên cứu, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế chính sách, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước ngày 30- 5- 2012.    

PV

.
.
.
.
.
.
.
.