Triển khai NQ13, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước

Thứ Ba, 29/05/2012, 05:27 [GMT+7]
.
.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP (ngày 10-5-2012) của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 23-5-2012.

Các đối tượng được gia hạn, miễn thuế

Thông tư 83 hướng dẫn gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty. Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

Đại diện doanh nghiệp, người dân làm thủ tục nộp thuế vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc TP Hạ Long.
Đại diện doanh nghiệp, người dân làm thủ tục nộp thuế vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc TP Hạ Long. Ảnh: Hồng Nhung

Bên cạnh đó, Thông tư cũng gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10-5-2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp. Ngoài các đối tượng như trên gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận tải thuỷ nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng; doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng nằm trong diện được gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên sẽ không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 1-1-2012 đến hết ngày 30-9-2012 đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư cũng gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2011 mà doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận tải thuỷ nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực này); Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các doanh nghiệp này không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 1-4-2012 đến hết ngày 31-12-2012 đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp ngân sách nhà nước.

Thông tư còn hướng dẫn việc miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản. Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được miễn thuế đã nộp thuế môn bài năm 2012 thì được Ngân sách Nhà nước hoàn trả số thuế đã nộp. Hộ sản xuất muối tiếp tục miễn thuế môn bài.

Giảm 50% tiền thuê đất

Cùng với đó, một trong những điểm quan trọng tại thông tư là giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Còn về đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất, thông tư nêu rõ, các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10-5-2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh và được tính từ ngày 10-5-2012.

Tổ chức kinh tế phải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất cùng khoản tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10-5-2012 đến ngày 31-12-2012 thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Trần Quang

.
.
.
.
.
.
.
.