Nâng cao hiệu quả xuất khẩu

Thứ Bảy, 26/05/2012, 04:58 [GMT+7]
.
.

Trong giai đoạn khó khăn và bất ổn về thị trường như hiện nay, việc mở rộng thị trường xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, các thị trường truyền thống như Trung Quốc và các nước ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, Quảng Ninh đã và đang song hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng chủ lực đã và đang đứng chân được tại thị trường Trung Quốc.

Hàng hoá xuất khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.
Hàng hoá xuất khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, 4 tháng đầu năm 2012 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, tổng kim ngạch hàng hoá XNK đạt 3.213 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ 2011. Trong đó kim ngạch XNK hàng hoá thuộc loại hình kinh doanh đạt 1.689 triệu USD, giảm 12 % so với cùng kỳ năm 2011. Mặc dù trong những năm qua, các doanh nghiệp đã được khuyến cáo cần đầu tư công nghệ để từng bước nâng cao chất lượng, tăng hàm lượng chế biến, giảm xuất khẩu các sản phẩm thô. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm thô xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh. Để khắc phục dần tình trạng này, Quảng Ninh đã nỗ lực tận dụng cơ hội của mở cửa thương mại và đầu tư để thu hút FDI nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị hàng hoá của khu vực để tăng tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu trong cơ cấu hàng hoá sang Trung Quốc. Tăng cường thu hút đầu tư và hợp tác thương mại với các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, để tăng cường xuất khẩu vào thị trường truyền thống nhất là thị trường Trung Quốc thông qua các khu kinh tế cửa khẩu, cần phải có chiến lược phát triển các khu kinh tế cửa khẩu một cách cụ thể hơn, tăng cường hợp tác thương mại và thu hút đầu tư để kinh tế cửa khẩu phải đem lại hiệu quả kinh tế rõ ràng hơn nữa. Thực tế hiện nay, mặc dù thương mại biên giới rất sôi động nhưng việc đầu tư nâng cấp các cửa khẩu biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, việc tăng nguồn thu phí để có nguồn lực đầu tư trở lại cơ sở hạ tầng dịch vụ thương mại biên giới sẽ hỗ trợ tốt cho xuất khẩu.

Định hướng phát triển thương mại - dịch vụ của Quảng Ninh sang thị trường Trung Quốc giai đoạn từ nay đến 2020 là phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP. Để thực hiện mục tiêu trong hợp tác phát triển thương mại và kinh tế cửa khẩu, tỉnh phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 20%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn đến năm 2020 phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. Theo đó các  doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc với các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ phù hợp với nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và lợi thế của địa phương. Phát triển đa dạng các hoạt động xuất khẩu tại chỗ như tạm nhập, tái xuất, chuyển tải, quá cảnh, uỷ thác, kho ngoại quan… Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tích cực phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới, theo hướng nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Để tiếp sức doanh nghiệp, tỉnh cần có cơ chế khuyến khích việc chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị tăng cao; tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế so sánh của Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ. Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Móng Cái giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính của vành đai kinh tế với Trung Quốc và giữa Việt Nam - Trung Quốc với ASEAN. Xây dựng hoàn chỉnh Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, nâng cấp các cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh để mở rộng giao thương hàng hoá giữa các địa phương của hai nước trong vành đai kinh tế.

Nguyên Lâm

.
.
.
.
.
.
.
.