.

Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh

Nhiều biện pháp góp phần đảm bảo an ninh kinh tế

Cập nhật lúc 10:41, Thứ Ba, 15/05/2012 (GMT+7)

Quảng Ninh là cực quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Để góp phần đảm bảo an ninh kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh thời kỳ hội nhập, với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Phòng An ninh kinh tế (ANKT), Công an tỉnh luôn quán triệt các quan điểm chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và phát triển KT-XH ở địa phương.

Cụ thể, Phòng ANKT đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình. Qua đó nhằm phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại; bảo vệ tốt nội bộ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ANTT trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại; hướng dẫn các ngành, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình, phát hiện các sơ hở thiếu sót để chủ động khắc phục kịp thời, không để kẻ địch và bọn tội phạm lợi dụng hoạt động phá hoại.

Phòng ANKT thường xuyên quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế đến CBCS đơn vị.
Phòng ANKT thường xuyên quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế đến CBCS đơn vị.

Đối với công tác đảm bảo an ninh nội bộ, Phòng ANKT đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh báo cáo và đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các quy chế quản lý cán bộ ra nước ngoài học tập, công tác, ký kết các hợp đồng kinh tế và quản lý cán bộ làm việc, tiếp xúc với người nước ngoài. Đồng thời, tham mưu việc hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, tổ chức, quán triệt, triển khai qui chế làm việc, tiếp xúc giữa CBCC với người nước ngoài… Qua đó nhằm kiểm soát và hạn chế các trường hợp quan hệ tiếp xúc sai nguyên tắc của cán bộ, đảng viên với người nước ngoài, kể cả đối với các đoàn ra, đoàn vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Phòng ANKT còn tham mưu cho Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện nghị quyết của T.Ư về đảm bảo ANTT, chống diễn biến hoà bình, thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, các mô hình tự quản về ANTT trong các doanh nghiệp FDI nói riêng…

Phòng ANKT luôn xác định thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và đạt hiệu quả cao. Vì thế, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại để chủ động kiểm soát nắm tình hình, có kế hoạch, phương án phòng ngừa kịp thời, hiệu quả. Cụ thể là, Phòng đã tập trung xác minh, tìm hiểu đối tác về tư cách pháp nhân, khả năng tài chính, tình hình bố trí nhân sự tham gia liên doanh, tình hình nhập vật tư thiết bị, công nghệ, việc chuyển vốn vào liên doanh; các hoạt động chuyển giá, đầu tư trái mục đích, gian lận thương mại, lừa đảo, đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào đầu tư; rà soát, phân loại và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát số có dấu hiệu liên quan đến quan hệ, hoạt động nghi vấn đối với người nước ngoài...

Với các biện pháp cụ thể, Phòng ANKT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cùng lực lượng trong và ngoài ngành Công an Quảng Ninh đảm bảo tốt công tác an ninh kinh tế đối ngoại trên địa bàn. Do thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ, thời gian qua, Phòng ANKT đã phát hiện kịp thời một số vụ người nước ngoài lợi dụng hoạt động kinh doanh, trộm cắp cước viễn thông trái phép, trốn thuế, gian lận trong khai báo hàng nhập khẩu phục vụ các dự án đang thi công; tuyên truyền đạo trái phép v.v..
Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Phòng ANKT, Công an tỉnh cho biết: Nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung, an ninh kinh tế nói riêng ở Quảng Ninh ngày càng nặng nề hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, CBCS Phòng ANKT Công an tỉnh luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ để xây dựng lực lượng an ninh kinh tế có bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao... Đồng thời, CBCS Phòng ANKT luôn xác định: Phát triển kinh tế đối ngoại, hợp tác với nước ngoài phải trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Lập thành tích kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế CAND 13-5 (1953-2012), CBCS Phòng ANKT luôn hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ”.

Tuấn Hương

,
.
.
.
.
.