Xây dựng “Doanh nghiệp giỏi” ở than Hà Lầm

Thứ Ba, 17/04/2012, 04:51 [GMT+7]
.
.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi” hiện được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai rất có hiệu quả. Hầu hết các đơn vị trong ngành Than đều đăng ký thi đua hàng năm. Trong đó, nổi bật là Công ty CP Than Hà Lầm luôn đảm bảo các tiêu chí để trở thành một doanh nghiệp giỏi, như: Sản xuất kinh doanh hiệu quả; thực hiện đúng, đủ, kịp thời nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động; đảm bảo ATVSLĐ-PCCN; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (mỗi năm có 600 sáng kiến làm lợi cho công ty trên 10 tỉ đồng); tổ chức tốt các phong trào thi đua… Với những kết quả đạt được, năm qua, Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; LĐLĐ tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh; Công đoàn Vinacomin tặng cờ dẫn đầu thi đua khối sản xuất than hầm lò.

Với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển bền vững” của Tập đoàn, Công ty CP Than Hà Lầm đã cụ thể hoá xây dựng đơn vị thành “Mỏ sạch, mỏ hiện đại, mỏ an toàn”, đưa vào tiêu chí xét duyệt thi đua. Thực hiện mục tiêu này, sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đúng kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra; các công trình trọng điểm đảm bảo về tiến độ thi công, chất lượng. Tiêu biểu như: Công trình Trạm bơm thoát nước mức -150 khu 2, vỉa 14 đã được Công đoàn ngành Than gắn biển công trình công đoàn; công trình lắp đặt hệ thống băng tải tuyến chính thức, đảm bảo năng lực vận tải than hầm lò 5.500-5.800 tấn/ngày; công trình xây dựng 3 giếng đứng mức -300; công trình Monoray chở người và thiết bị trong lò với hệ thống vận hành hơn 2.400m; hệ thống Song Loan chở người có chiều dài trên 1.000m; hệ thống các tời hỗ trợ người đi bộ được lắp đặt trong các đường lò trên 1.100m v.v..

Lễ gắn biển công trình Trạm bơm - 150 khu 2, vỉa 14 của Công đoàn Công ty CP Than Hà Lầm.
Lễ gắn biển công trình Trạm bơm - 150 khu 2, vỉa 14 của Công đoàn Công ty CP Than Hà Lầm.

Công tác thi đua luôn gắn với công tác an toàn, bảo hộ lao động. Công ty thường xuyên quan tâm xây dựng, áp dụng các biện pháp an toàn, trang thiết bị hiện đại kiểm tra an toàn, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho người lao động. Trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng kế hoạch “Tự chủ an toàn”, tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy trình vi phạm, biện pháp an toàn; đẩy mạnh hoạt động mạng lưới an toàn - vệ sinh viên; giám sát an toàn trong từng ca sản xuất.

Doanh nghiệp giỏi là phải đảm bảo tốt việc thực hiện chính sách đối với người lao động và công tác xã hội. Công ty đã tích cực hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trợ cấp khó khăn cho CNVC-LĐ, đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, giúp đỡ nông thôn nghèo, tham gia chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” ủng hộ ngư dân Việt Nam, tổ chức hỗ trợ học tập kinh nghiệm, khảo sát thực tế cho các đoàn viên... Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, như cải thiện môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt, khám chữa bệnh định kỳ, thực hiện ăn tự chọn, điều chỉnh mức ăn của thợ lò, tham quan trong và ngoài nước, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đồng chí Cao Bá Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Để duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành Doanh nghiệp giỏi, chuyên môn và công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh, điều kiện chính sách pháp luật cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất: Phấn đấu mỗi công đoàn bộ phận có từ 5 công trình trở lên. Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVC-LĐ có ý thức trách nhiệm trong công việc, xây dựng các điển hình tiên tiến, tổ đội đạt năng suất cao, chỉ đạo tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Quan điểm của chúng tôi là sâu sát cơ sở, công trường, phân xưởng, vướng đâu giải quyết đó; bám sát các chỉ thị, nghị quyết và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, rút kinh nghiệm; có cơ chế khen thưởng đảng viên, công nhân xuất sắc...”. Với những kết quả đạt được, Công ty đang đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và LĐLĐ tỉnh xét tặng Cờ dẫn đầu thi đua “Doanh nghiệp giỏi” năm 2011.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.