Sự “mạnh tay” của huyện đảo Cô Tô

Thứ Ba, 17/04/2012, 10:28 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2013, huyện Cô Tô đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ chương trình. Cùng với đó, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất.

Cụ thể, năm 2012 này, huyện đã cân đối từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của bộ máy hành chính 12 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, huyện tập trung vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công thi công đường làng, ngõ xóm, nội đồng kênh mương thuỷ lợi. Ông Chu Đình Hiển, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp huyện Cô Tô cho biết: Để mọi người dân đều hiểu rõ về cơ chế hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, tuyên truyền, phổ biến. Đặc biệt, huyện còn in tờ gấp với nội dung “Những điều cần biết về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội thực hiện trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2012” để phát đến tận tay từng người dân. Tìm hiểu về vấn đề này, càng thấy rõ quyết tâm của Cô Tô trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất với mục tiêu cao nhất nhằm nâng cao đời sống của người dân huyện đảo. Các cơ chế hỗ trợ được phân rõ theo từng lĩnh vực, ngành nghề, có sự chú trọng, gắn kết với đặc thù, thế mạnh của địa phương. Theo đó, trong tổng số 8 chương trình hỗ trợ có hơn 50% dành cho chương trình hỗ trợ sản xuất. Đó là: Hỗ trợ giống mới cây trồng; hỗ trợ chuyển đổi giống vật nuôi; hỗ trợ khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ xây dựng đường nội đồng, mương cứng thuỷ lợi, đường ngõ xóm.

Đơn cử như hỗ trợ giống mới cây trồng, nếu các hộ dân cấy giống lúa mới được hỗ trợ 70%; trồng ngô giống mới được hỗ trợ 100% tiền giống, 30% phân bón; đối với hộ trồng 100 cây ăn quả cùng loại trở lên được hỗ trợ 50% tiền giống; trồng từ 100m2 hoa trở lên được hỗ trợ 100% tiền giống, 50% tiền phân bón, hoá chất, nếu hộ nào làm nhà lưới được hỗ trợ thêm 70% chi phí vật liệu. Đối với việc chuyển đổi giống vật nuôi, huyện có cơ chế hỗ trợ 50% tiền giống gia cầm, thuỷ cầm đối với những hộ nuôi từ 100 con trở lên; hỗ trợ khoảng 50% tiền giống trâu, bò, dê... đối với các hộ dân ở 2 xã Đồng Tiến và Thanh Lân nuôi từ 5 con mỗi loại trở lên; hỗ trợ 60% tiền giống đối với các hộ nuôi hươu sao, kỳ đà, rắn, tắc kè, ong, dũi, cầy hương, lợn rừng và các loại vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao...

Riêng đối với lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản - lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương, huyện hỗ trợ đóng mới, cải hoán các phương tiện khai thác hải sản xa bờ, đủ điều kiện để kết hợp chở khách du lịch. Các hộ đóng mới tàu cá vỏ gỗ công suất máy từ 30Cv đến dưới 40Cv được hỗ trợ 10 triệu đồng; từ 40Cv đến dưới 90Cv được hỗ trợ 1 lần bằng 20 triệu đồng; công suất máy trên 90Cv được hỗ trợ 1 lần 30 triệu đồng. Các hộ cải hoán tàu cá vỏ gỗ công suất từ 30Cv đến dưới 40Cv được hỗ trợ 5 triệu đồng; công suất từ 40Cv đến dưới 90Cv được hỗ trợ 10 triệu đồng; trên 90Cv hỗ trợ 15 triệu đồng. Cùng với đó, huyện có cơ chế hỗ trợ 50% tiền giống cho các hộ nuôi thuỷ sản có diện tích từ 0,5ha trở lên hoặc có từ 5 ô lồng trở lên. Trong hoạt động chế biến sản phẩm thuỷ hải sản, huyện quan tâm hỗ trợ các hộ chế biến, các cơ sở chế biến tại địa phương đảm bảo điều kiện thương hiệu sản phẩm theo quy định; hỗ trợ 3 cơ sở chế biến sứa ăn liền với mức 100 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ phát triển 2 cơ sở chế biến nước mắm với mức 50 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ phát triển 5 cơ sở chế biến cá khô với mức 20 triệu đồng/cơ sở.

Mặc dù không phải là địa phương có nguồn lực kinh tế mạnh, song, có thể khẳng định, sự “mạnh tay” của Cô Tô trong việc ban hành các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất chính là nền tảng quan trọng để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh dần trở thành huyện giàu từ biển đảo.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.