Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Thứ Tư, 04/04/2012, 05:11 [GMT+7]
.
.

Hội Nông dân Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2009-2011. Tại kỳ tổng kết này, không những số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã tăng hơn hẳn kỳ tổng kết trước mà điều đáng nói là chất lượng các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cũng đạt khá hơn.

Mô hình trồng mía tím của nông dân xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng mía tím của nông dân xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Qua bình xét tổng kết từ cơ sở đã có 48.293 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKDG các cấp, tăng 8.868 hộ so với kỳ tổng kết năm 2009, bằng 47,54% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh. Trong đó số hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh 2.577 hộ, tăng 381 hộ, hộ đạt danh hiệu cấp huyện 9.188 hộ, tăng 2078 hộ, hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở 37.528 hộ, tăng 6.409 hộ. Điều đáng chú ý là chất lượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi ngày một cao hơn, điều này cho thấy quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều hộ nông dân đã có bước phát triển mới. Đã có 9.925 hộ nông dân SXKDG có mức thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí); 1.619 hộ có mức thu nhập từ 101 đến 200 triệu đồng/năm; 286 hộ có mức thu nhập từ 201 đến 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, với mức thu nhập từ 301 đến 500 triệu đồng/năm đã có 117 hộ và 45 hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Phần lớn các hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập cao đều là các hộ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, phát triển dịch vụ. Chính từ phong trào thi đua nông dân SXKDG đã có nhiều nông dân sản xuất giỏi có sự thay đổi tư duy trong đầu tư sản xuất kinh doanh. Các mô hình kinh tế với quy mô đầu tư lớn ngày một nhiều, nhất là hình thức sản xuất kinh tế trang trại, gia trại. Nếu như đến cuối năm 2008, toàn tỉnh mới chỉ có 1.140 mô hình kinh tế trang trại, quy mô phát triển còn hạn chế thì đến nay, toàn tỉnh đã có gần 3.000 trang trại, gia trại. Một số địa phương có số hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG 3 cấp khá cao là  Đông Triều (11.711 hộ), Quảng Yên (10.248 hộ), Móng Cái (4.954 hộ), Tiên Yên (4.939 hộ), Uông Bí (4.659 hộ), Vân Đồn (4.150 hộ).

Để thúc đẩy phong trào thi đua nông dân SXKDG, các cấp Hội Nông dân đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động nông dân tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh; tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ nông dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật các phòng, ban chuyên môn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Duy trì và nhân rộng nhiều mô hình đã triển khai thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Sản xuất gắn với chế biến thức ăn chăn nuôi từ sản phẩm ngô” ở xã Tình Húc (Bình Liêu), Đầm Hà, Tân Lập (Đầm Hà); “Nuôi tu hài, nuôi nhuyễn thể” tại các xã Ngọc Vừng, Bản Sen (Vân Đồn); “Khai thác bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi sá sùng” tại xã Minh Châu (Vân Đồn); “Xây dựng công trình nước tự chảy, nhà tiêu hợp vệ sinh” tại xã Vô Ngại (Bình Liêu), Sơn Dương (Hoành Bồ); “Sử dụng phân bón tổng hợp NPK cho các loại cây trồng”; “Ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn kết hợp với thả cá” tại các huyện Đông Triều, Hải Hà... Việc duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất này bước đầu đã tạo điều kiện cho bà con nông dân các địa phương có hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, từng bước vươn lên làm giàu. Các cấp hội còn tích cực, chủ động trong việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, các cơ quan quản lý vốn để tạo điều kiện cho nông dân nghèo, nông dân thiếu vốn được vay các nguồn vốn từ ngân hàng, Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Tính đến cuối năm 2011 nguồn vốn từ các quỹ do các cấp hội quản lý và tín chấp cho hội viên nông dân vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm là hơn 460 tỷ đồng, đã giải quyết cho trên 34.300 hộ nông, ngư dân được vay. Ngoài ra hội còn phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 1.885 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản cho 135.343 lượt hội viên nông dân; phối hợp với các ngành chuyên môn, Trung tâm khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư dạy nghề cho 7.760 lượt hội viên nông dân...

Những giải pháp, cách làm thiết thực đó đã tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nên những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống nông dân.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.