Doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong KCN đạt gần 144 triệu USD

Thứ Ba, 17/04/2012, 22:34 [GMT+7]
.
.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tính đến hết quý I, doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong KCN đạt 143,9 triệu USD, đạt 18% so với kế hoạch; doanh nghiệp trong nước đạt 383 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 135,96 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 34,55 triệu USD. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 380 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp FDI đạt 371 tỷ đồng, trong nước đạt 8 tỷ đồng. Được biết trong quý I các KCN thu hút vốn tư trong nước đạt 100 tỷ đồng; vốn đầu tư FDI đạt 70,797 triệu USD.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.