Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế

Thứ Tư, 04/04/2012, 05:25 [GMT+7]
.
.

Năm 2011, tổng thu ngân sách nội địa do ngành Thuế Quảng Ninh quản lý là 13.863 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2010. Riêng 3 tháng đầu năm nay thu trên 3.900 tỷ đồng, đạt 25% dự toán.

Có thể thấy, từ khi Luật Quản lý Thuế có hiệu lực thi hành, toàn bộ các quy định về quản lý thuế như khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế... được thống nhất thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế; đồng thời cơ chế quản lý thuế cũng thay đổi từ quản lý thuế theo đối tượng sang mô hình quản lý thuế theo chức năng; một số luật thuế được ban hành mới như Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN... Các quy định về thuế cũng dần được Nhà nước sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách. Chính vì vậy, để đạt được kết quả trên, ngành Thuế đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách, đồng thời thực hiện tốt hiện đại hoá công tác quản lý thu NSNN. Đặc biệt, cơ quan Thuế tỉnh đã ứng dụng công nghệ kê khai thuế theo mã vạch 2 chiều; triển khai mở rộng đối tượng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; hoàn thành việc lắp đặt kios thông tin cho các Chi cục thuế. Đây là một kênh thông tin mà ngành Thuế cung cấp cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tự tra cứu tình hình thu nộp ngân sách của mình. Theo đó, hệ thống kios thông tin này cho phép người nộp thuế tra cứu các thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế riêng của doanh nghiệp.

Từ những thay đổi về chính sách đã tác động tích cực đến công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành Thuế đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy định về quản lý thuế trên địa bàn; rà soát các văn bản đã ban hành nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính… Đặc biệt, ngành đã phát huy có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thành phố; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt cơ chế “một cửa” liên thông, trong đó có lĩnh vực đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, đầu tư, đất đai... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp để đảm bảo nguồn thu, ngành Thuế đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong toàn ngành, cụ thể thông qua các hội nghị đối thoại, hội nghị tập huấn chính sách thuế; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thuế khi có yêu cầu của người nộp thuế; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; xây dựng trang thông tin điện tử của ngành Thuế... từ đó đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt pháp luật về thuế. Việc đưa vào sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý thuế, giúp cán bộ, công chức thuế cập nhật, khai thác các thông tin có liên quan một cách kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý thuế; triển khai thực hiện đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế qua việc áp dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá công sở.

Theo lộ trình của Tổng cục Thuế, từ năm 2011-2015 là giai đoạn đầu thực hiện chương trình cải cách thuế đến năm 2020. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thuế tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thuế trên mọi lĩnh vực, rà soát, đánh giá khả năng, tốc độ tăng trưởng các nguồn thu trên từng địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo tập trung nguồn thu vào ngân sách. Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan thuế các cấp nhằm tạo thuận tiện và nâng cao chất lượng quản lý hành chính công.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.