Đầu tư công cho nông nghiêp, nông dân, nông thôn

Nền tảng để ngành Nông nghiệp phát triển bền vững

Thứ Hai, 02/04/2012, 05:20 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các chính sách đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân.

Đường giao thông nông thôn xã Quảng Minh (Hải Hà) được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân. Ảnh: Hữu Việt
Đường giao thông nông thôn xã Quảng Minh (Hải Hà) được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân. Ảnh: Hữu Việt

Trong những năm qua, các cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Qua đó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Nông nghiệp theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng cũng như yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Trên cơ sở các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã bố trí ngân sách một cách phù hợp, kịp thời để triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ. Tổng vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2006 – 2011 của tỉnh đạt 6.264,22 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 4.522,41 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, nhất là về hệ thống giao thông, điện, kênh mương, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế… được quan tâm đầu tư, góp phần tăng cường hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nông nghiệp,  tạo chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã xây dựng mới, bê tông hoá trên 49km đường giao thông huyện, 130km đường liên thôn, bản góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương. Hệ thống lưới điện nông thôn đã được cải tạo, cơ bản đáp ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, có trên 96% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện theo giá nhà nước.

Bên cạnh đó công tác phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân cũng được tỉnh chú trọng đầu tư. Công tác đầu tư trực tiếp cho phát triển sản xuất được thực hiện thông qua các chính sách hỗ trợ giá cây giống, vật nuôi, hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông lâm sản cũng được quan tâm tổ chức giúp cho hàng nghìn lượt người tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, từ đó có những ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao thu nhập cho gia đình. Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được đẩy mạnh, người nông dân được quan tâm hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Công tác chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp, cải thiện đời sống người nông dân. Qua đó đa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, làm thay đổi tích cực bộ mặt khu vực nông thôn… Với những chính sách đầu tư hiệu quả, thiết thực, những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đáng khích lệ: giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng bình quân 6,7%/năm; độ che phủ của rừng năm 2011 đạt 51,8%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt 86%, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh.

Nhà văn hoá thôn Khe Tâm (Đồn Đạc, Ba Chẽ) được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Hà
Nhà văn hoá thôn Khe Tâm (Đồn Đạc, Ba Chẽ) được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Hà

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện chính sách về đầu tư công trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh vẫn gặp phải một số vấn đề vướng mắc như: vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn so với các ngành khác còn thấp, mức đầu tư cho các dự án còn mang tính hỗ trợ; chất lượng các quy hoạch liên quan đến đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thiếu sự đồng bộ, nhiều quy hoạch đã được phê duyệt song không thực hiện được vì thiếu vốn; một số công trình đầu tư chất lượng còn kém, hiệu quả sử dụng chưa cao, gây lãng phí; việc kết hợp, các nguồn vốn đầu tư còn nhiều bất cập, bố trí vốn cho các công trình còn chưa kịp thời, nhiều dự án hết giai đoạn đầu tư  vẫn chưa được bố trí đủ vốn.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mới đây trong một buổi làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: “Để phát triển ngành Nông nghiệp Quảng Ninh theo hướng bền vững, hiện nay tỉnh đang tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề điện, nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn…”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Nhà nước có sự điều chỉnh chính sách hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn về giáo dục cho vùng nông thôn; quy hoạch các ngành kinh tế chưa gắn với vùng nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa; Nhà nước cần có định hướng về quy hoạch và cơ chế hỗ trợ cho các vùng khó khăn, giải quyết chế độ phù hợp cho diện các hộ nghèo và cận nghèo, điều chỉnh cơ chế hỗ trợ vốn cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Thanh Tùng

.
.
.
.
.
.
.
.