.

“Lối thoát” cho doanh nghiệp nợ thuế

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Tư, 25/04/2012 (GMT+7)
.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và tìm biện pháp xử lý tình trạng nợ đọng thuế, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17-2-2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15-9-2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

Theo đó, nếu hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn trả lại hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp đủ điều kiện xét miễn thuế, miễn phạt hoặc xoá nợ thuế, xoá các khoản phạt chậm nộp, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý kèm toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính xem xét.

Mặt khác, nếu hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện để xét giảm, hoặc miễn thuế, miễn phạt thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo quy định.

Thông tư cũng quy định rõ, chỉ trừ công văn đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt chậm nộp, xoá nợ thuế doanh nghiệp phải nộp bản chính còn các chứng từ còn lại doanh nghiệp chỉ cần nộp bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2012.

PV

,
.
.
.
.
.