Cục Hải quan Quảng Ninh: Đột phá trong kiểm tra sau thông quan

Thứ Năm, 29/03/2012, 15:40 [GMT+7]
.
.

Năm 2012 Cục Hải quan tỉnh tập trung cho công tác kiểm tra sau thông quan, phấn đấu tăng 20% số cuộc kiểm tra so với năm 2011 (tương đương 150 doanh nghiệp). Đây là biện pháp mạnh nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan, tập trung đánh giá rủi ro về doanh nghiệp, loại hình xuất nhập khẩu, mặt hàng có nguy cơ gian lận cao, hàng hoá phân luồng “xanh” trong quá trình thông quan.

Cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thu thập, khai thác và phân tích thông tin trên các chương trình quản lý nghiệp vụ và các nguồn thông tin liên quan. Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan sẽ đảm bảo cho việc cải cách, hiện đại hoá khâu thông quan và đây cũng là con đường tất yếu của quản lý hải quan hiện đại với mục tiêu chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan. Điều đó sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái.
Thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái.

Theo đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh) đã triển khai đồng bộ các giải pháp và tập trung thực hiện tốt công tác phân loại để xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về đầu tư, có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, thường xuyên nhập khẩu những mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao… Chỉ tính riêng năm 2011, Chi Cục Kiểm tra sau thông quan đã triển khai thực hiện 85 cuộc kiểm tra tại trụ sở hải quan  và 10 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp. Ban hành 29 Quyết định xử lý bao gồm, 13 Quyết định ấn định, truy thu thuế, 16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 7.978 triệu đồng về các hành vi khai thiếu chi phí trong trị giá tính thuế hàng xuất khẩu; khai sai chủng loại hàng hoá được hưởng ưu đãi thuế, sai mã số, thuế suất hàng nhập khẩu... Phúc tập 36.193 bộ hồ sơ, phát hiện 29 bộ vi phạm, truy thu số tiền 33,8 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 36 cuộc kiểm tra. Trong đó kết thúc kiểm tra 15/31 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan và kết thúc 3/5 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Đồng thời, Chi cục đã phối hợp cung cấp thông tin cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu, ban hành văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tránh sai sót trong hoạt động quản lý hải quan qua kết quả của công tác kiểm tra sau thông quan. Chi cục luôn chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để thu thập thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp trong nội địa nhằm có đầy đủ thông tin, cũng như thông tin đa chiều phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan.

Có thể thấy, kết quả kiểm tra sau thông quan không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm mà còn kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo các Chi cục Hải quan có biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện các bước trong quy trình nghiệp vụ không để sai sót lặp lại. Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan của các cấp lãnh đạo cũng như trong từng cán bộ, công chức để đưa công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục đạt được những thành tựu mới.    

Nguyên Lâm

.
.
.
.
.
.
.
.