Công ty Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh: Chú trọng công tác an toàn trong sản xuất

Thứ Năm, 29/03/2012, 15:40 [GMT+7]
.
.

Năm 2011, Công ty Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh đã tiêu thụ 35.724.000m3 nước máy, tăng 3,85% so với kế hoạch, doanh thu trước thuế đạt 207,26 tỷ đồng, nộp ngân sách 20,91 tỷ đồng. Có được kết quả trên, bên cạnh việc mở rộng tác đầu tư thiết bị, quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, còn phải kể đến việc Công ty luôn coi trọng, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

Để nâng cao ý thức của công nhân lao động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, những năm qua, Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, đề phòng xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc bằng cách tuyên truyền, huấn luyện lại về công tác ATVSLĐ-PCCN; treo pano, áp phích, biển báo, kẻ vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền, phát tài liệu về công tác an toàn đến từng cán bộ công nhân viên. Trong sản xuất, kế hoạch được lập cụ thể, khoa học, khuyến khích cán bộ công nhân viên có những sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, thực hiện khẩu hiệu “Phát huy nội lực lao động sáng tạo xây dựng và phát triển công ty hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động sản xuất”. Trong năm 2011, Công ty đã có 57 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho công ty trên 11 tỷ đồng; duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 70 người làm việc tại các tổ, trạm sản xuất để thực hiện việc theo dõi, giám sát công tác an toàn trong sản xuất.

Hệ thống đường ống dẫn nước do đơn vị quản lý thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn.
Hệ thống đường ống dẫn nước do đơn vị quản lý thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn.

Công tác huấn luyện, huấn luyện lại về an toàn lao động cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, Công ty đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ quản lý công tác AT-BHLĐ cho 79 cán bộ quản lý điều hành sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty; tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho 42 công nhân viên mới tuyển dụng, tổ chức huấn luyện định kỳ cho công nhân, 100% cán bộ công nhân viên đến kỳ đều được huấn luyện về an toàn lao động. Toàn bộ 1.031 cán bộ công nhân viên Công ty đều được trang bị bảo hộ lao động cá nhân theo quy định của Luật Lao động. Đối với những người lao động trực tiếp được trang bị mũ, giày, găng tay, áo phao, mặt nạ, quần áo phòng độc, găng tay cao su và các phương tiện xử lý khi có sự cố như: giàn mưa, bể trung hoà vôi, quạt hút gió. Duy tu và bảo dưỡng 2 hệ thống trung hoà Clo tại 2 nhà máy nước Diễn Vọng và Đồng Ho đảm bảo hoạt động khi có sự cố rò rỉ khí Clo. Các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện ATVSLĐ-PCCN được kiểm định định kỳ đúng quy định và được bổ sung kịp thời.

Cùng với việc tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động, Công ty luôn chú trọng quan tâm đến việc chăm lo sức khoẻ cho người lao động. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. Năm 2011, Công ty đã thực hiện khám sức khoẻ cho 100% cán bộ công nhân viên với kinh phí trên 119 triệu đồng; chế độ bồi dưỡng độc hại đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Trong năm, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm định 34 thiết bị palăng đúng kỳ hạn; 10 thiết bị đo điện; phối hợp với Chi cục Kiểm định Quảng Ninh kiểm định 210 đồng hồ đo áp lực; Công ty đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đo môi trường lao động tại 43 vị trí sản xuất, đồng thời trang bị, bổ sung thiết bị kỹ thuật, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động như: các phòng thí nghiệm, trạm hoá chất được trang bị thêm quạt hút khí, quạt thông gió; tại trạm bơm, công nhân vận hành được trang bị nút tai chống ồn... Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14, Công ty đã tổ chức lễ mít tinh, ra quân đồng loạt tại các tổ, trạm sản xuất; thực hiện đổi mới công tác huấn luyện ATVSLĐ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của người lao động về công tác này; thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, tự kiểm tra về AT-BHLĐ tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, quy định của Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN; xây dựng kế hoạch BHLĐ gắn với kế hoạch đầu tư, sản xuất của Công ty; tăng cường công tác huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ công nhân viên…

Năm 2012, Công ty Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh phấn đấu tiêu thụ 38,1 triệu m3 nước máy, đạt doanh thu trên 220 tỷ đồng, phát triển thêm 12.500 khách hàng mới, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 25%, lương bình quân của người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.