Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ

Thứ Ba, 24/11/2020, 08:55 [GMT+7]
.
.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực KH&CN đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, quản lý Nhà nước về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN đang được Sở KH&CN chú trọng trên quan điểm “cán bộ là gốc của công việc”.

 Sở KH&CN ký kết chương trình hợp tác về KH&CN với các trường đại học, học viện trong nước.
Sở KH&CN ký kết chương trình hợp tác về KH&CN với các trường đại học, học viện trong nước.

Năm 2020, là năm Sở KH&CN thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Bám sát chủ đề năm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở đã tập trung rà soát sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức thi tuyển các vị trí chủ chốt phòng, đơn vị.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, bên cạnh việc xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác nhân sự đã được Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đặc biệt lưu ý. Với sự đoàn kết, nhất trí cao, Ban Chấp hành khóa mới được bầu là các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ hằng năm đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng kiểm định các mẫu công tơ điện.
Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng kiểm định các mẫu công tơ điện.

Xác định “cán bộ là gốc của công việc”, trong năm, Sở KH&CN đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ theo đúng quy định về công tác luân chuyển cán bộ, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và yêu cầu công tác chuyên môn. Theo đó, đã có 7 đồng chí được điều động và bổ nhiệm, gồm 5 lãnh đạo phòng, 2 công chức. Công tác điều động, bổ nhiệm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, phù hợp với năng lực cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ đã tạo ra khí thế phấn khởi, cán bộ, công chức, viên chức tích cực học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn… Tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong công việc được nâng lên.

Cùng với đó, Đảng bộ Sở đã tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công chức trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các tổ công tác đi làm việc tại các huyện; cử cán bộ tăng cường công tác hỗ trợ tại địa phương triển khai thực hiện hoạt động KH&CN… Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy được năng lực cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức rèn luyện, nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn.

Sở KH&CN tổ chức thi tuyến chức danh Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL.
Sở KH&CN tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL.

Trong mục tiêu chung về phát triển KT-XH, KH&CN được xem là thành tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo nên những bứt phá mới. Dựa trên tinh thần đó, công tác tham mưu, triển khai, thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KH&CN để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Nhận định rõ điều này, trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện mạnh mẽ, đồng bộ hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH&CN; cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN; xây dựng cơ chế thí điểm về tài chính, cơ chế hợp tác công - tư, gắn hoạt động KH&CN với cơ chế thị trường...

Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu để nâng cao trình độ quản lý, trình độ nghiên cứu. Quán triệt, xây dựng tinh thần làm việc trách nhiệm, năng suất, hiệu quả để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN. Qua đó, thể hiện đúng vai trò quan trọng của KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống.

Yến Vy

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.