48 nhiệm vụ KH&CN ở các lĩnh vực sẽ được thực hiện vào năm 2021

Thứ Tư, 29/07/2020, 16:31 [GMT+7]
.
.

Sở KH&CN vừa hoàn tất việc tư vấn, lựa chọn nhiệm vụ KH&CN để thực hiện vào năm 2021.

Quang cảnh họp Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ KH&CN.
Quang cảnh họp Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ KH&CN.

Theo đó, trong quý I/2020, Sở KH&CN đã nhận được 166 phiếu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do các tổ chức, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi đến. Trong đó có 74 phiếu đề xuất nhiệm vụ lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 38 phiếu đề xuất nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; 17 phiếu đề xuất nhiệm vụ lĩnh vực y, dược; 37 phiếu đề xuất nhiệm vụ trong lĩnh vực KHXH&NV.

Trên cơ sở các đề xuất, Hội đồng tư vấn đã xem xét, cân nhắc từng nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thống nhất lựa chọn 48 nhiệm vụ KH&CN để thực hiện vào năm 2021. 48 nhiệm vụ này gồm 21 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 10 nhiệm vụ lĩnh vực khoa học tự nhiên; 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y, dược và 12 nhiệm vụ lĩnh vực KHXH&NV.

Các nhiệm vụ KH&CN được lựa chọn để triển khai là những nhiệm vụ phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh; có tính mới, khả năng ứng dụng cao và dựa trên nhu cầu đặt hàng của các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trong tỉnh.

Như Hoa (Sở KH&CN)

.
.
.
.
.
.
.
.