Sở KH&CN: Nâng cao chất lượng đội ngũ

Thứ Tư, 13/05/2020, 14:59 [GMT+7]
.
.

Từ đầu năm, Sở KH&CN đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU (ngày 2/12/2019) của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”, nhất là chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

m
 Đại biểu bỏ phiều bầu Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở KH&CN tại Đại hội, ngày 8/5/2020.

Đơn vị đã cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung thực hiện quyết liệt 6 vấn đề trọng tâm, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ và Đảng bộ Cơ quan Sở; rà soát sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức thi tuyển các vị trí chủ chốt phòng, đơn vị.

Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các cuộc họp chi bộ để các đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội. Công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản từ phương án nhân sự, các điều kiện phục vụ đại hội, đến xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học, phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Mỗi cấp ủy và đảng viên xác định đại hội chi bộ, Đảng bộ là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội; gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội. Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa được tổ chức (ngày 8/5) thực sự là Đại hội của “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết -Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, tập trung cao, Ban Chấp hành khóa mới được bầu là các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ hằng năm đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

n
Sở KH&CN tổ chức thi tuyển chức chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, tháng 3/2020.

Là đảng viên “lớp 90 năm” vừa được kết nạp, đồng chí Vũ Phương Nam, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Đảng bộ Cơ quan Sở KH&CN), cho biết: "Là một kế toán của một đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% chi thường xuyên, tôi luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặc biệt là đức tính “kiệm”. Bởi tư tưởng, quan điểm của Bác là “Làm ra nhiều, chỉ dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất cả chính sách kinh tế, tài chính của ta”. Tôi xây dựng kế hoạch thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong nghiệp vụ chuyên môn, góp phần giúp đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính".

Xác định “Cán bộ là gốc của công việc”, sau một thời gian rà soát sắp xếp, ngày 24/2 vừa qua, Sở KH&CN đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ theo đúng Quy định về công tác luân chuyển cán bộ, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và yêu cầu công tác chuyên môn. Theo đó, 7 đồng chí được điều động và bổ nhiệm trong dịp này, gồm 5 lãnh đạo phòng, 2 công chức. Công tác điều động, bổ nhiệm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, phù hợp với năng lực cán bộ.

Tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (đầu tháng 3/2020), Sở thực hiện các bước công khai, minh bạch, đúng quy định, để chọn được đối tượng phù hợp với năng lực cán bộ cần bổ nhiệm. Cụ thể: Thông báo công khai thông tin việc thi tuyển; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, thẩm định hồ sơ dự thi tuyển, thông báo đến các đối tượng; chốt danh sách phê duyệt hồ sơ 4 thí sinh tham gia thi tuyển theo đúng các tiêu chuẩn, điều kiện; thành lập Hội đồng thi tuyển và các ban của Hội đồng thi tuyển; tiến hành thi sát hạch với 2 phần thi ngoại ngữ và kiến thức chung... Cả 4 thí sinh tham gia thi tuyển đều đạt kết quả tốt, sẽ dự vòng thi trình bày đề án tổ chức cuối tháng 5/2020.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Hoạt động KH&CN của tỉnh luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh. Sở đã tổ chức tham mưu thực hiện các hoạt động KH&CN, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Cán bộ phải được đào tạo, được bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ quản lý; nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa thực tiễn các nhiệm vụ gắn vào đời sống của người nông dân… Cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thật sự giúp doanh nghiệp, người dân nâng cao năng suất lao động, thể hiện đúng vai trò quan trọng của KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống.

Thu Hương (Sở KH&CN)

.
.
.
.
.
.
.
.