"Chìa khóa" của xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Năm, 16/08/2018, 16:51 [GMT+7]
.
.

Sau những thành công bước đầu rất đáng ghi nhận của Đề án xây dựng chính quyền điện tử được triển khai từ năm 2012, tỉnh tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của Đề án vào năm 2015 với nhiều nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế. Ở giai đoạn mới này, CNTT vẫn tiếp tục được xác định là trọng tâm, là “chìa khóa” để triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Sau 5 năm triển khai Đề án Xây dựng chính quyền điện tử (2012-2017), đến nay, 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh đã có mạng internet để khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của chính quyền điện tử và có mạng nội bộ (LAN). Hệ thống mạng diện rộng được xây dựng và hoạt động ổn định với 229 điểm, đảm bảo về tốc độ và độ bảo mật, kết nối 27 sở, ban, ngành, 14 UBND và 14 trung tâm hành chính công cấp huyện với Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, phục vụ tốt việc chuyển văn bản, khai thác các ứng dụng và các dịch vụ dùng chung trong hệ thống chính quyền điện tử.

Đặc biệt, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã hoàn thành việc triển khai đến cấp xã với 231 điểm cầu; các phần mềm nền tảng, phần mềm ứng dụng đồng bộ theo kiến trúc của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành, giúp cho công tác điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh đạt được hiệu quả cao, tiết kiệm rất nhiều chi phí. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ trong công việc ngày càng đạt hiệu quả với các nội dung như: Chữ ký số; văn bản điện tử gửi - nhận ở 4 cấp; tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính trên môi trường mạng...

Hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã và đang hoạt động hiệu quả và sẽ được đầu tư, nâng cấp tiếp trong giai đoạn mới, trở thành
Hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đã và đang hoạt động hiệu quả và sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn mới.

Tính đến hết năm 2017, 22/22 mục tiêu cơ bản của Đề án đã hoàn thành, nhiều mục tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và nâng cao năng lực các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Minh chứng rõ ràng nhất cho thành công này là năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số cải cách hành chính PAR Index của tỉnh Quảng Ninh đều đứng thứ nhất toàn quốc; 2 năm liền Quảng Ninh đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index).

Từ những kết quả đáng ghi nhận đó, giai đoạn 2017-2020, tỉnh xác định tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo tính liên tục, bền vững từ chính quyền điện tử lên chính quyền số và tiến tới chính quyền thông minh với 6 mục tiêu chính. Đó là: Xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2018-2020; thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông của tỉnh; tích cực cải cách hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả; lấy chính quyền điện tử làm hạt nhân để xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh; phát triển, chuẩn hóa nền tảng chính quyền điện tử, hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ và ứng dụng sâu rộng CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, nhất là việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho tài nguyên số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tuyên truyền, tập huấn công dân điện tử.

Hệ thống
Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai trong toàn tỉnh với 231 điểm cầu, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước.

Có thể thấy rõ, ở giai đoạn mới này, các thành tựu của CNTT tiếp tục được xác định là “chìa khóa” quan trọng nhất trong xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, hàng loạt các nhiệm vụ, dự án liên quan đến CNTT đã và đang được triển khai rộng khắp trong suốt thời gian qua. Trong năm 2017, tỉnh đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện 7 dự án, nhiệm vụ với tổng kinh phí 330,9 tỷ đồng. Trong năm 2018 và đến năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 9 dự án và 3 nhiệm vụ mới với kinh phí dự kiến 86 tỷ đồng. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2018-2020 và xây dựng Kho tài nguyên số chính quyền điện tử làm nền tảng xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 được xác định là trọng tâm ưu tiên thực hiện.

Với những mục tiêu cụ thể, hướng đến chất lượng thực chất và độ ứng dụng sâu CNTT, cùng với sự đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, tin chắc rằng việc xây dựng chính quyền điện tử của Quảng Ninh sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến vượt bậc, hướng đến hoàn thành mục tiêu chính quyền số và hình ảnh Quảng Ninh hiện đại bậc nhất cả nước trong tương lai không xa.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.