Phát huy vai trò của công chức "điện tử"

Thứ Bảy, 07/07/2018, 09:02 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh xác định việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong các động lực quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh. Trên cơ sở này, tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách nhằm phát triển hạ tầng CNTT trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.

IMG_0712.JPG
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính qua mạng.

Hiện nay, việc ứng dụng CNTT đã trở thành nếp của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh trong giải quyết công việc hàng ngày. Theo thống kê của Ban Quản lý điều hành Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, hiện 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh, huyện đến xã được đầu tư hệ thống máy tính và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có kết nối liên thông văn bản điện tử, sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh; 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh, huyện đến xã sử dụng chữ ký số, trên 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên môi trường mạng…

Chị Trịnh Thị Hồng, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) cho biết: Nếu như trước kia hầu hết thủ tục đều giải quyết bằng văn bản, giấy tờ, sổ sách, thì bây giờ việc ứng dụng CNTT đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều để xử lý công việc đơn giản hơn bằng xử lý thông tin trên hệ thống máy tính. Qua đó, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chúng tôi phục vụ công dân được nhanh chóng, hiệu quả hơn.

IMG20180515140425.jpg
Chuyên viên Văn phòng UBND TP Hạ Long sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản.

Cùng với việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, trên nền tảng ứng dụng CNTT trong các đơn vị nhà nước, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực CNTT cả về quản lý, triển khai, ứng dụng. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chuyên trách về CNTT tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Nội dung các lớp đào tạo sát với thực tế, tập trung vào những công việc hàng ngày và những ứng dụng dùng chung được triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh như: Chứng thư số, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản, phần mềm cơ sở quản lý dữ liệu đất đai, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý thu - chi ngân sách… Nhờ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao, góp phần khai thác và triển khai hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử.

Theo thống kê của Sở TT&TT, đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan đơn vị đã được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng theo vai trò trong chính quyền điện tử. 100% cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm ứng dụng tại các sở, ban, ngành và các địa phương đều được đào tạo, hướng dẫn sử dụng đảm bảo khai thác, ứng dụng vào trong quản lý, điều hành, xử lý công việc. Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, việc ứng dụng, phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có bước đột phá. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành góp phần làm thay đổi phương pháp, thói quen làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước hình thành đội ngũ công chức điện tử làm nền tảng cho chính quyền điện tử.

Tính từ ngày 1/7/2016 đến 25/6/2018 có trên 30.200 hồ sơ nộp qua mạng được giải quyết (trung bình 11.000 hồ sơ trực tuyến/năm). Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống chính quyền điện tử tỉnh đạt hơn 1,4 triệu hồ sơ… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.